Cuvinte-cheie "Remuneratie"

  • Motiv de recurs privind situaţiile în care instanţa aplică un act normativ care nu este incident în pricina dedusă judecăţii. Critici nefondate

  • Obligarea pârâtei la plata remuneraţiei unice echitabile datorate producătorilor de fonograme pentru utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor sau a reproducerilor acestora. Trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unităţi de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicare publică a operelor muzicale în cadrul unor spectacole de teatru. Baza de calcul a remunerațiilor datorate de utilizator

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Actualizarea remuneraţiei stabilite prin contract de management

  • Remuneraţie custode

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea gratuită de către artiștii interpreți a dreptului de radiodifuzare a prestațiilor fixate pe fonograme. Respingerea acțiunii organismului de gestiune colectivă de obligare a postului de radio la plata remunerației cuvenite titularilor de drepturi

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice