Cuvinte-cheie "principiul contradictorialitatii"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Lipsa acordului părților expres și prealabil la judecarea recursului în procedura filtru. Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Hotărâre judecătorească ce conține motive contradictorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul contradictorialității. Procedura de citare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei la propunerea unui administrator judiciar provizoriu neconfirmat de adunarea creditorilor. Lipsa desemnării altui administrator judiciar. Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei la propunerea unui administrator judiciar provizoriu neconfirmat de adunarea creditorilor. Lipsa desemnării altui administrator judiciar. Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Sarcina dovedirii calităţii procesuale pasive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea asupra cererii de probatorii în lipsa părților legal citate. Cerere de judecare a cauzei în lipsa. Respectarea principiului contradictorialității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitarea anulării sentinţei pentru încălcarea normelor în vigoare, fără specificarea textului exact. Lipsa rolului activ al instanţei de apel. Neasigurarea exigenţelor privind un proces echitabil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Obligaţia citării conducătorului autorităţii publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţiile formulării cererii de autorizare executare silită a asociaţilor cu răspundere nelimitată de către lichidatorul judiciar, în calitate de titular al cererii. Imposibilitatea închiderii procedurii insolvenţei

 • Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice