Educaţie, TVA şi drepturi băneşti. Noutăţi legislative pozitive

14 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 328
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Astăzi ne-am gândit să facem publice câteva noutăți legislative importante din ultima perioadă care, mai ales în contextul actual, aduc câteva vești bune cu privire la educație, TVA și drepturi bănești. Ca să nu fim foarte tehnici vom expune succint câteva subiecte ce prezintă interes pentru publicul mai larg.

Educație

Guvernul a decis luni, prin Hotărârea nr. 370/2020 să aprobe finanțarea Programului național „Școala de acasă” în vederea achiziționării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate.

Campanie Craciun UJmag 2020

Astfel, bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2020 va fi suplimentat cu suma de 150.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Pentru a beneficia de finanțare, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județen/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București se va realiza un document de fundamentare a necesarului care va fi transmis mai departe M.E.C. Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza propunerilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele școlare.

TVA

Ministerul Finanțelor Publice, a publicat luni Ordinul 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prin care s-a aprobat Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA.

Ordinul prevede printre altele o veste bună legată de regimul scutirii de TVA și anume că persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, anterior datei intrării în vigoare a acestui ordin care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 vor putea solicita rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente.

De asemenea s-a stabilit că beneficiază de scutire și organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic în măsura în care AJFP-urile vor autoriza o astfel de scutire, la cererea entităților. Totuși organizațiile care doresc să beneficieze de această scutire trebuie să îndeplinească anumite condiții:

a. să fie o organizație cu caracter caritabil sau filantropic;

b. să nu înregistreze la data depunerii cererii obligații fiscale restante  și/sau alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării; Pentru verificarea îndeplinirii condiției privind lipsa unor restanțe, se va verifica certificatul de atestare fiscală în format electronic;

c. să declare că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.

În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită de Comisia instituită conform Regulamentului (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, și care va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, va putea fi contestată conform căilor de atac prevăzute de lege.

Atenție! În situația constatării de către organele cu atribuții de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor acestui ordin, organizațiilor li se va putea anula  Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA de către autoritatea care a eliberat-o și care va înștiința autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import și a TVA aferente operațiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Ordinul prevede că organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic vor fi considerate autorizate și pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor acestuia, și care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491.

Drepturi bănești

O altă veste bună este că Guvernul a decis ca stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, acordat pe perioada stării de urgență, să fie acordat nu doar personalului medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență, ci și:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

–  personalului care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

– personalului  din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;

– personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;

– personalului din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

–  personalului militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e);

– tuturor persoanelor din categoriile sus menționate, care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19.

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității sau  pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Cam atât cu veștile bune pe ziua de azi.


* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Educație, TVA și drepturi bănești. Noutăți legislative pozitive was last modified: mai 14th, 2020 by Raluca Colcieri

Vă recomandăm: