Tulburarea liniştii şi ordinii publice și complicitate la ultraj. Admiterea recursului în casaţie, casarea în parte a deciziei recurate numai în ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

19 ian. 2024
Vizualizari: 331
 • NCP: art. 194 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 257 alin. (1)
 • NCP: art. 371
 • NCP: art. 38 alin. (1)
 • NCP: art. 39 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 48
 • NCP: art. 49
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 433
 • NCPP: art. 438
 • NCPP: art. 447
 • NCPP: art. 448
 • NCPP: art. 449 alin. (4)

Prin Sentința penală nr. 244 din data de 4 aprilie 2019 pronunțată de Judecătoria Slatina în Dosarul nr. x/2018, în temeiul dispozițiilor art. 386 alin. (1) din C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată în ceea ce privește infracțiunile de ultraj, astfel:

1. Inculpatul A. – din infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. în infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. și din două infracțiuni de ultraj, fapte prev. și ped. de art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 206 alin. (1) din C. pen. în două infracțiuni de ultraj, fapte prev. și ped. de art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 206 alin. (1) din C. pen.

2. Inculpatul B. – din infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. în infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. și din trei infracțiuni de ultraj, fapte prev. și ped. de art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 206 alin. (1) din C. pen. în trei infracțiuni de ultraj, fapte prev. și ped. de art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 206 alin. (1) din C. pen.

3. Inculpatul C. – din infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. în infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen.

4. Inculpatul D. – din infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. în infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen.

5. Inculpatul E. – din infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. în infracțiunea de complicitate la infracțiunea de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 48 din C. pen. raportat la art. 257 alin. (1) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplicarea art. 113 și urm. din C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 139/RC din 2 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în casație declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Înalta Curte constată că acesta este întemeiat având în vedere următoarele considerente:

Preliminar examinării fondului prezentei cauze, Înalta Curte notează că potrivit C. proc. pen., recursul în casație este o cale extraordinară de atac prin care se atacă hotărâri definitive, care au intrat în autoritatea lucrului judecat și care poate fi exercitată doar în cazuri anume prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate. Astfel, potrivit art. 433 din C. proc. pen., scopul acestei căi de atac este judecarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, iar conform art. 447 din același cod, pe calea recursului în casație instanța verifică exclusiv legalitatea hotărârii atacate. Drept urmare, orice chestiune de fapt analizată de instanța de fond, respectiv de apel, intră în puterea lucrului judecat și excede cenzurii instanței învestită cu judecarea recursului în casație.

În același sens, se constată că fiind reglementat ca o cale extraordinară de atac ce trebuie să asigure echilibrul între principiul legalității și principiul respectării autorității de lucru judecat, recursul în casație vizează numai legalitatea anumitor hotărâri definitive indicate de lege și numai anumite motive expres și limitativ prevăzute, fără ca pe calea recursului în casație să se poată invoca și, corespunzător, Înalta Curte de Casație și Justiție să poată analiza, orice nelegalitate a hotărârilor, ci numai pe acelea pe care legiuitorul le-a prevăzut în mod expres.

Instanța de casație nu judecă procesul propriu-zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic cauza penală, ci judecă exclusiv dacă din punct de vedere al dreptului hotărârea atacată este corespunzătoare.

Se mai reține că, în cazul admiterii recursului în casație, potrivit dispozițiilor art. 448 C. proc. pen., instanța poate pronunța o soluție de achitare a inculpatului, încetarea procesului penal ori înlăturarea greșitei aplicări a legii, precum și rejudecarea cauzei de către instanța de apel ori instanța competentă material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente cazurile de casare prev. de art. 438 C. proc. pen.

Referitor la cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, legiuitorul, prin „pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt prevăzute de textul de lege în raport de încadrarea juridică și de cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidența a fost stabilită cu titlu definitiv de către instanța de apel.

Totodată, se referă nu doar la aplicarea unei pedepse într-un cuantum situat sub minim sau peste maxim, ci privește întreg regimul sancționator aplicat unei situații juridice concrete, respective ansamblul pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută, indiferent că acestea sunt principale, complementare sau accesorii și modalitatea de individualizare a aplicării sau a executării pedepsei.

Raportând considerentele teoretice anterior reliefate la speța de față, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că este întemeiat recursul formulat de către Parchet urmând a-l admite și a trimite cauza spre rejudecare pentru a se aplica pedeapse în limitele prevăzute de lege pentru inculpații C. și D.

Astfel, prin motivele de recurs în casație formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a fost invocată incidența cazului de casare prev. de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării dacă s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege, întrucât inculpaților C. și D. li s-au aplicat pedepse nelegale.

Prin decizia recurată, inculpatul C. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice, prevăzută de art. 371 din C. pen. și la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la ultraj prevăzută de art. 48 raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen., în baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., aplicându-se pedeapsa cea mai grea, de 9 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 2 luni închisoare, în final aplicându-se pedeapsa rezultantă de 11 luni închisoare, aceasta fiind suspendată sub supraveghere.

De asemenea, inculpatul D. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice, prevăzută de art. 371 din C. pen. și la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la ultraj prevăzută de art. 48 raportat la art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen., în baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., aplicându-se pedeapsa cea mai grea, de 9 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 2 luni închisoare, în final aplicându-se pedeapsa rezultantă de 11 luni închisoare, aceasta fiind suspendată sub supraveghere.

Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii în sensul aplicării unei pedepse inferioare limitei legale prevăzute pentru infracțiunea de complicitate la ultraj, cu consecința aplicării unei pedepse rezultante, de asemenea, inferioare limitei legale.

Astfel, potrivit art. 257 alin. (4) C. pen., infracțiunea de ultraj se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă, ale cărei limite se majorează cu jumătate.

Potrivit art. 194 alin. (1) lit. b) C. pen., lovirea sau orice alte violențe cauzatoare de suferințe fizice care a cauzat leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În acest context, având în vedere că, potrivit art. 49 din C. pen., coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor, pedeapsa pentru infracțiunea de complicitate la ultraj în varianta vătămării corporale comisă asupra unui polițist este închisoarea de la 3 ani la 10 ani și 6 luni.

Or, instanța de apel a aplicat o pedeapsă de numai 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la ultraj prev. de art. 257 alin. (1), (2) și 4 raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen., sub limita inferioară anterior prezentată, cu consecința aplicării unei pedepse rezultante, de asemenea, inferioare limitei legale.

De asemenea, Înalta Curte constată că în considerentele deciziei recurate instanța de apel a reținut în sarcina celor doi inculpați circumstanțe atenuante, însă nu a dat eficiență acestora.

În consecință, Înalta Curte constată că pedeapsa aplicată de instanța de apel inculpaților C. și D. este nelegală, având în vedere aplicarea unor pedepse situate sub limita minimă prevăzută de lege, în raport de infracțiunile pentru care au fost condamnați cei doi inculpați.

În acest context, Înalta Curte reține că nelegalitatea constatată privind pedepsele aplicate inculpaților C. și D. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la ultraj prev. de art. 257 alin. (1), (2) și (4) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) din C. pen. nu poate fi înlăturată prin rejudecarea cauzei de către instanța de recurs în casație, deoarece implică chestiuni de apreciere referitoare la individualizarea pedepsei, astfel că se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel, instanță ce va trebui să aibă în vedere toate elementele privind individualizarea pedepsei identificate în considerentele deciziei atacate.

De asemenea, având în vedere limitele casării și dispozițiile art. 449 alin. (4) din C. proc. pen., instanța căreia i se va trimite cauza nu va păși la o judecată efectivă a cauzei, ultimul act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să își reia cursul fiind încheierea de dezbateri.

Pentru considerentele expuse, fiind incident cazul de casare prevăzut de dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., în temeiul dispozițiilor art. 448 alin. (2) lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte va admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova împotriva Deciziei penale nr. 1265 din data de 27 octombrie 2020 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, va casa în parte decizia recurată numai în ceea ce privește cuantumul pedepselor aplicate inculpaților C. și D. și va trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Craiova.

Se vor anula formele de executare emise în baza deciziei atacate cu privire la inculpații C. și D. și se vor menține celelalte dispozițiile ale deciziei penale recurate.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea recursului în casație declarat de Parchet vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariile cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru intimații inculpați C., E., D., B. și A., în sumă de câte 627 RON, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Tulburarea liniștii și ordinii publice și complicitate la ultraj. Admiterea recursului în casație, casarea în parte a deciziei recurate numai în ceea ce privește cuantumul pedepselor aplicate inculpaților și trimiterea cauzei spre rejudecare was last modified: ianuarie 18th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.