Cuvinte-cheie "motive de nelegalitate"

 • Examinarea recursului în raport de excepţia nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate. Anularea căii de atac

 • Condiții privind declanşarea mecanismului de exercitare a recursului. Indicarea motivelor pentru care titularul cererii de recurs apreciază că dezlegarea dată de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată nu este conformă cu prevederile legale invocate

 • Cerinţa motivării recursului. Formularea criticilor de nelegalitate prin raportare directă la soluţia şi motivele cuprinse în hotărârea recurată. Constatarea nulității recursului declarat

 • Soluţionare pe cale amiabilă a pretenţiilor pecuniare (morale şi materiale) izvorâte din cazuri de vătămări corporale şi decese. Admiterea recursurilor declarate, casarea sentințelor atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Prezentare a cadrului legislativ care, în opinia recurentei, vine în sprijinul susţinerii sale vizând caracterul de act administrativ cu caracter normativ al actului atacat în prezenta cauză. Admiterea excepţiei nulităţii recursului invocată de intimatul-pârât

 • Invocarea aplicării greşite a normelor în materia prescripţiei extinctive în privinţa momentului de la care curge prescripţia în cauză şi a cauzelor de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Lipsa unor indicaţii exprese cu privire la regimul ce se aplică în privinţa plăţii dosarelor aflate deja pe rolul instanţelor. Principiul potrivit căruia clauzele neclare se interpretează în favoarea debitorului

 • Calea de atac a recursului. Mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalităţii acesteia

 • Motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor. Nulitatea recursului în cazul nemotivării în temenul legal

 • Recursul. Cale de atac exclusiv de legalitate care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice