Cuvinte-cheie "motive de nelegalitate"

 • Cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond. Motivarea soluţiei fără a se evoca şi analiza motivele de casare

 • Infracțiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Constatarea incidenței nulității recursului pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Solicitare privind obligarea pârâților la plata sumei de 200.000 euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat de către aceştia prin încălcarea dreptului la onoare, reputaţie şi demnitate al reclamantei. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 50.000 euro constând în prejudiciul creat reclamantului prin faptele ilicite constând în formularea repetată de plângeri penale care au afectat imaginea, integritatea morală şi demnitatea acestuia, cu cheltuieli de judecată

 • Solicitare privind anularea deciziilor de soluţionare a contestaţiei şi a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Aspecte invocate prin cererea de recurs ce nu sunt de natură să conducă la reformarea hotărârii recurate. Recurs nefondat

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea obligării pârâților la plata despăgubirilor nepatrimoniale pentru suferinţele fizice şi psihice suferite de reclamant ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul public aflat în administrarea pârâților şi a despăgubirilor patrimoniale reprezentând îngrijiri medicale

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Tulburarea liniştii şi ordinii publice și complicitate la ultraj. Admiterea recursului în casaţie, casarea în parte a deciziei recurate numai în ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Nemulţumiri cu privire la modul în care instanţa a administrat probatoriul. Constatarea nulității recursului declarat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice