Cuvinte-cheie "motive de nelegalitate"

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea obligării pârâților la plata despăgubirilor nepatrimoniale pentru suferinţele fizice şi psihice suferite de reclamant ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul public aflat în administrarea pârâților şi a despăgubirilor patrimoniale reprezentând îngrijiri medicale

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Tulburarea liniştii şi ordinii publice și complicitate la ultraj. Admiterea recursului în casaţie, casarea în parte a deciziei recurate numai în ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Nemulţumiri cu privire la modul în care instanţa a administrat probatoriul. Constatarea nulității recursului declarat

 • Cererea de îndreptare a erorii materiale. Anularea recursului declarat

 • Critici ce vizează lipsa de tipicitate a infracţiunilor de cumpărare de influenţă, dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recurs nefondat

 • Neidentificarea existenţei unor împrejurări sau fapte care să pună în discuţie imparţialitatea judecătorului și excluderea oricărei bănuieli legitime cu privire la soluţia procesului purtat de petent. Constatarea nulității recursului

 • Susţineri potrivit cărora clauzele contractuale, care au stabilit în sarcina apelantului obligaţia de a achita costurile pentru serviciile medicale de care a beneficiat şi pentru zilele de internare în spital, sunt abuzive. Constatarea nulității recursului declarat

 • Critici privind modul în care curtea de apel a aplicat sancţiunea perimării și invocarea încălcării normelor de procedură care reglementează suspendarea termenului de perimare

 • Critici vizând fondul raporturilor juridice dintre părţi, respectiv îndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor. Anularea recursului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice