Cuvinte-cheie "Casare"

 • Tulburarea liniştii şi ordinii publice și complicitate la ultraj. Admiterea recursului în casaţie, casarea în parte a deciziei recurate numai în ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Apel declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinţei. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Critici privind aplicarea greşită a normelor de drept material în ceea ce priveşte soluţia dată asupra cererii de acordare a daunelor materiale. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Solicitarea obligării pârâtului Statul Român, în temeiul răspunderii civile delictuale, la plata contravalorii bunurilor confiscate şi ulterior distruse. Anularea recursului

 • Critici privind lipsa raţionamentului propriu al instanţei din hotărârea atacată. Casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei pentru o veritabilă analiză a fondului, la instanţa de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

 • Intervenientul accesoriu. Justificarea unui interes propriu. Formularea cererii de intervenţie accesorie

 • Infracțiuni de aderare la un grup criminal organizat în scopul comiterii de infracțiuni privind efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prin intermediul sistemelor informatice și a mijloacelor de comunicare electronică

 • Critici cu privire la situaţia de fapt sau la modalitatea în care instanţa de apel a evaluat probele administrate. Casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instaţa de apel

 • Invocarea lipsei semnăturii completului care a pronunţat încheierea. Recurs nemotivat în termenul legal prevăzut de lege

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice