Revista Universul Juridic

 • Zidul culturii juridice (IV) – despre paradoxul suveranității parțiale sau Litera moartă a Constituției României

 • Critici privind nerespectarea dreptului la apărare, admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Recurs respins ca inadmisibil

 • Infracţiunea de participaţie improprie sub forma instigării la tentativă privind infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri. Respingerea recursului ca nefondat

 • Termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează. Recurs respins ca tardiv formulat

 • Soluționarea conflictelor de legi din acțiunile în răspundere pentru produse defectuoase

 • Buna credinţă a moştenitorilor şi acceptarea forţată a moştenirii

 • Unele propuneri pentru reforma legislaţiei penale a Republicii Serbia şi a României privind criminalitatea organizată

 • Libertatea de creație muzicală

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe de recunoaştere a vechimii în muncă şi la stabilirea drepturilor de pensie aferente

 • Părăsirea locului accidentului. Judecata potrivit procedurii simplificate bazată pe recunoaşterea învinuirii. Admiterea apelul declarat de inculpată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice