Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nulitatea actelor administrative ca urmare a nepublicării în Monitorul Oficial al României a Ghidului Solicitantului pentru programul Operaţional Regional 2007-2013

 • O nouă reformă în învățământ

 • Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României – 30 martie 2022

 • Guvernul României. Vizita comisarului european pentru locuri de muncă și drepturi sociale în România

 • Aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică (Ordinul nr. 39/2022)

 • Ministerul Justiției. Executivul a aprobat Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022-2025

 • [UPDATE: Noi viramente] Baroul București. Plata onorariilor din oficiu

 • Regulamentul Camerei Deputaţilor – completări (HCD nr. 26/2022)

 • Lansare de carte: Adaptarea contractului în dreptul românesc și în dreptul comparat, autor: Dr. Vlad Vasile Bărbat

 • ANAF. Aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”. Buletin informativ din perioada 21-25 martie 2022

 • Abonează-te la newsletter