Cuvinte-cheie "exceptia inadmisibilitatii recursului"

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la majorarea salariului de bază cu 15% şi acordarea diferenţelor salariale cuvenite ca urmare a majorării, actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală remuneratorie. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitare privind obligarea intimatei la emiterea unei dispoziţii noi prin care să admită cererea reclamantului de acordare a primei de instalare. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Cauză rămasă în curs de rezolvare după anularea în tot sau în parte a hotărârii primei instanţe. Imposibilitatea examinării de către instanţa superioară de control judiciar

 • Solicitare privind repararea integrală a prejudiciului, cauzat pe parcursul executării contractului de muncă, de îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu şi de nerestituirea bunurilor aparţinând societăţii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Analiza cu prioritate a excepţiei inadmisibilităţii recursului declarat în cauză. Recurs respins ca inadmisibil

 • Solicitare privind constatarea nulității contractului de muncă pe perioadă determinată şi obligarea pârâtei să întocmească un contract de muncă pe perioadă nedeterminată

 • Inadmisibilitate. Supunerea căii extraordinare de atac a recursului a unei decizii prin care a fost soluţionată o altă cerere de recurs, în sensul respingerii recursului ca nefondat

 • Solicitare privind admiterea creanţei salariale și admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanţelor societăţii a reţinerilor nelegale şi abuzive din drepturile salariale. Recurs respins ca inadmisibil

 • Mijloacele procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească și exercitarea acestora. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitare privind anularea măsurii privind interzicerea intrării în ţară şi anularea consemnului nominal de nepermitere a intrării la frontieră. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice