Solicitare privind obligarea intimatei la emiterea unei dispoziţii noi prin care să admită cererea reclamantului de acordare a primei de instalare. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

15 sept. 2023
Vizualizari: 74
  • C. muncii: art. 274
  • Legea nr. 76/2002: art. 75
  • NCPC: art. 248
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 482
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 494
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • NCPC: art. 499
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la 04.09.2019, reclamantul A. a solicitat anularea dispoziției nr. 1/24.07.2019 emisă de intimata Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pe numele său, ca fiind nelegală și netemeinică și, pe cale de consecință, obligarea intimatei la emiterea unei dispoziții noi prin care să admită cererea sa de acordare a primei de instalare prevăzută la art. 75 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 431 din 1 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, făcând aplicarea dispozițiilor art. 494, raportat la art. 482 și la art. 248 C. proc. civ., a luat în examinare cu prioritate excepția inadmisibilității recursului, invocată din oficiu, pe care o apreciază ca întemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 457 alin. (1) C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac astfel cum sunt prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești, regulă cu valoare de principiu constituțional, potrivit art. 129 din Constituție.

Potrivit art. 483 alin. (2) din C. proc. civ., nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privind „conflictele de muncă și de asigurări sociale”.

Textul de lege anterior evocat cuprinde litigiile în care este suprimat dreptul la recurs, după criteriul materiei în care a fost pronunțată hotărârea instanței de apel.

Deopotrivă, prevederile art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ. statuează că „sunt hotărâri definitive: hotărârile date în apel, fără drept de recurs”.

Astfel, acțiunea, introdusă pe rolul instanțelor la 04.09.2019, are ca obiect obligarea pârâtei la plata primei de instalare acordată în temeiul art. 75 din Legea nr. 76/2002, fiind dedus judecății un conflict de muncă și asigurări sociale, așa cum s-a stabilit cu caracter definitiv prin sentința civilă nr. 42/21.07.2020 a Curții de Apel Timișoara.

În acest sens, art. 214 din Legea nr. 62/2011 prevede că hotărârile prin care se soluționează cererile referitoare la conflictele individuale de muncă sunt supuse numai apelului, iar dispozițiile art. 274 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii statuează că „hotărârile pronunțate în fond sunt definitive”.

Cum textele de lege anterior evocate exclud dreptul la recurs în litigiile de muncă, rezultă că decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., raportat la art. 274 Codul Muncii.

În aceste condiții, în speță, decizia dată în apel nu întrunește condiția cerută de art. 483 alin. (1) C. proc. civ., fiind definitivă de la pronunțare, situație în care nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, exercitarea căii extraordinare de atac fiind inadmisibilă.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, dând eficiență textelor de lege sus-menționate, în temeiul, în temeiul art. 496 alin. (1) teza a II-a raportat la art. 499 teza a II-a C. proc. civ., va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta-pârâtă AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TIMIȘ împotriva deciziei civile nr. 933 din 21 iulie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea intimatei la emiterea unei dispoziții noi prin care să admită cererea reclamantului de acordare a primei de instalare. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.