Cuvinte-cheie "Cai de atac"

 • Imposibilitatea atacării hotărârilor pronunţate în cadrul etapei admiterii în principiu a contestaţiei în anulare, indiferent de tipul lor. Apel respins ca inadmisibil

 • Inadmisibilitate. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală penală. Încălcarea principiului legalităţii şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii şi autorităţilor

 • Solicitare privind obligarea pârâtei de a lăsa în deplină proprietate şi posesie terenul reclamantei, de a sista lucrările de construcţii și de a aduce terenul la starea iniţială, precum şi la plata cheltuielilor de judecată

 • Căile de atac şi termenele în care acestea pot fi exercitate. Înlăturarea oricărei împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze. Respingerea recursului ca fiind tardiv formulat

 • Invocarea excepţiei lipsei de interes a recurentului. Admiterea recursului declarat de pârât, casarea încheierii recurate şi trimiterea cauzei, pentru continuarea judecăţii, aceleiaşi curţi de apel

 • Contestaţie împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia privind durata procesului penal. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Intervenirea împăcării părţilor la o dată ulterioară citirii actului de sesizare. Apel respins ca inadmisibil

 • Acțiune privind repararea integrală a prejudiciului cauzat pe parcursul executării contractului de muncă prin îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu şi de nerestituire a bunurilor aparţinând societăţi

 • Cale de atac formulată împotriva unei soluţii nesusceptibile de reformare. Respingerea contestaţiei privind durata procesului penal ca fiind nefondată

 • Cerere privind anularea deciziei de concediere/sancţionare, dispunerea reintegrării reclamantei pe postul şi funcţia deţinute anterior și obligarea societăţii la plata daunelor materiale și morale solicitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice