Cuvinte-cheie "Cai de atac"

 • Obligaţia părților de îndeplinire a actelor de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. Respingerea recrusului ca inadmisibil

 • Exercitarea recursului împotriva hotărârii date în contestaţia în anulare. Recurs inadmisibil

 • Răspunderea pentru fapta delictuală proprie sau a altei persoane. Stabilirea limitelor şi condiţiilor acţiunii în regres

 • Acţiune în constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată. Anularea recursului

 • Mijloacele procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească și exercitarea acestora. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Exproprierea şi ocuparea în întregime a terenului reclamaților. Stabilirea unei valori a despăgubirilor inferioare valorii reale a terenului

 • Imposibilitatea exercitării căii de atac în termenul prevăzut de lege. Mutarea şi desfăşurarea activităţii recurentei într-un alt imobil dintr-o altă localitate datorită faptului că sediul societăţii a fost afectat de un puternic incendiu. Respingerea cererii de repunere în termen

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Depunerea punctelor de vedere ale părților conform dispoziţiilor legii

 • Exercitarea căilor de atac. Interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze

 • Acordul persoanei solicitate de a fi predată către autorităţile judiciare străine. Respingerea contestației ca inadmisibilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice