Cuvinte-cheie "Cai de atac"

 • Soluţionarea cererii în contrafacerea mărcilor naţionale şi comunitare. Conflict între o marcă şi un semn utilizat cu aceeaşi funcţie

 • Solicitare privind amendarea recurentului pentru abuz de drept procesual. Admiterea cererii și obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată

 • Nesolicitarea judecării cauzei în lipsă şi neînfăţişarea părților la strigarea pricinii. Anularea recursului declarat

 • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

 • Procedura recursului în casaţie. Verificarea legalității pedepsei aplicate în raport de încadrarea juridică şi de circumstanţele de fapt reţinute

 • Tâlhărie calificată. Menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului. Admiterea recursului în casaţie și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Verificarea legalităţii administrării probelor. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a se dispune sancţiunea excluderii declaraţiei martorilor

 • Hotărârea pronunțată în procedura examinării admisibilității în principiu a contestației în anulare. Apel respins ca inadmisibil

 • Solicitare privind obligarea pârâtei-reclamante la plata remuneraţiei restante reprezentând contravaloarea zilelor de concediu medical neachitate, conform prevederilor contractului de mandat. Recursuri respinse ca inadmisibile

 • Inadmisibilitate. Recurs declarat împotriva unei decizii pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare

 • Abonează-te la newsletter