Solicitare privind admiterea creanţei salariale și admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanţelor societăţii a reţinerilor nelegale şi abuzive din drepturile salariale. Recurs respins ca inadmisibil

4 mai 2023
Vizualizari: 187
  • Legea nr. 85/2014: art. 43 alin. (1)
  • Legea nr. 85/2014: art. 45 alin. (1) lit. j)
  • Legea nr. 85/2014: art. 46 alin. (1)
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 482
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 494
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4 teza I

Prin contestația înregistrată la data de 19 martie 2021 pe rolul Tribunalului Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, sub nr. x/2019/a5, contestatoarea A. a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună:

– admiterea contestației și, pe cale de consecință, admiterea creanței salariale în cuantum net de 81.549 RON;

– admiterea probei cu înscrisurile anexate cererii de înscriere la masa credală și înscrisuri noi reprezentate de înscrisurile emise de contabilul B. S.A. Câmpina;

– admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii și, ca urmare a expertizei solicitate, administratorul judiciar să fie în măsură a reface tabelul definitiv al creanțelor S.C. C. S.A., publicat la data de 10 martie 2021, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanțelor societății a reținerilor nelegale și abuzive din drepturile salariale atât ale contestatoarei, cât și ale soțului, mamei și tatălui acesteia, persoane care au încheiat contracte de împrumut cu B., cu precizarea că debitoarea S.C. C. S.A. nu a pus la dispoziția administratorului judiciar și a instanței de judecată toate înscrisurile în baza cărora a procedat la înregistrări contabile, B. neregăsindu-se de altfel nici în tabelul creditorilor S.C. C. S.A.;

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. c), art. 61, art. 99, art. 75 și următoarele, art. 111 alin. (2) și art. 113 din Legea nr. 85/2014, Legea nr. 31/1990, art. 5 din Legea nr. 53/24.01.2003, actualizată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 599 din 10 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cu prioritate excepția inadmisibilității recursului, invocată de intimata S.C. C. S.A., prin administrator special E., și de intimatul D.., în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. C. S.A., conform art. 494 din C. proc. civ., raportat la art. 482 și art. 248 alin. (1) din același cod, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 45 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 85/2014, „principalele atribuții ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt: judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor sau ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar”.

Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 are următorul conținut:

„curtea de apel va fi instanța de apel pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic. Hotărârile curții de apel sunt definitive”.

Totodată, conform art. 46 alin. (1) din același act normativ, „hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii și pot fi atacate, separat, numai cu apel”.

Din analiza coroborată a dispozițiilor legale anterior menționate, rezultă că hotărârea prin care se soluționează contestația formulată de orice persoană interesată împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar în cadrul unui dosar de insolvență este supusă numai apelului.

Prin raportare la aceste texte de lege, Înalta Curte constată că obiectul prezentului litigiu îl reprezintă contestația formulată de contestatoarea A. împotriva tabelului definitiv, întocmit de administratorul judiciar al debitoarei S.C. C. S.A., D..

Cauza a fost soluționată în primă instanță prin sentința nr. 251 din 12 mai 2021, pronunțată de Tribunalul Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2019, iar în apel, prin decizia nr. 299 din 23 septembrie 2021 a Curții de Apel Ploiești, secția a II-a civilă.

Față de conținutul prevederilor art. 43 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, raportat la art. 45 alin. (1) lit. j) din același act normativ, rezultă că decizia nr. 299 din 23 septembrie 2021 a Curții de Apel Ploiești, secția a II-a civilă are caracter definitiv de la data pronunțării.

Întrucât este o hotărâre definitivă în sensul art. 634 alin. (1) pct. 4 teza I din C. proc. civ., rezultă că decizia anterior evocată nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, fiind incidente dispozițiile art. 483 alin. (2) teza finală din același cod, potrivit cărora „nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului”.

Or, recunoașterea unei căi extraordinare de atac în alte situații decât cele prevăzute de lege ar constitui o încălcare a principiului legalității căilor de atac, prevăzut de art. 457 din C. proc. civ., și a principiului constituțional al egalității în fața legii, consacrat de art. 16 din Constituția României, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Față de cele anterior expuse, în temeiul art. 496 alin. (1) din C. proc. civ., raportat la art. 43 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de recurenta-contestatoare A. împotriva deciziei nr. 299 din 23 septembrie 2021, pronunțate de Curtea de Apel Ploiești, secția a II-a civilă.î

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind admiterea creanței salariale și admiterea probei cu o expertiză în dreptul muncii, în sensul înscrierii în tabelul definitiv al creanțelor societății a reținerilor nelegale și abuzive din drepturile salariale. Recurs respins ca inadmisibil was last modified: mai 3rd, 2023 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.