Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri

8 aug. 2022
Vizualizari: 692
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 513 alin. (3)

Prin Sentința civilă nr. 2057 din 20 martie 2018, Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererea având ca obiect contestație la executare, formulată de contestatorii A., B. și C., în contradictoriu cu intimații Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca neîntemeiată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 636 din 21 martie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând condițiile de admisibilitate a cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, dispozițiile legale care o reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile și în condițiile prevăzute în mod expres de lege.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit dispozițiilor art. 513 alin. (3) C. proc. civ. dezbaterile în cadrul unei cereri de revizuire sunt limitate la admisibilitatea revizuirii și la faptele pe care se întemeiază.

Prin urmare, în cadrul acestei căi de retractare se analizează prioritar condițiile de admisibilitate, cadru în care nu se repun în discuție și nu se cercetează chestiuni ce țin de fondul cauzei, ci se verifică aspecte procedurale vizând îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.

Potrivit dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. „Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri”.

Rezultă că revizuirea pentru contrarietate de hotărâri este admisibilă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: existența unor hotărâri judecătorești definitive, care să fie potrivnice (contradictorii); hotărârile judecătorești să fie pronunțate în dosare diferite; să existe tripla identitate de părți, obiect și cauză; în cel de-al doilea proces să nu se fi invocat excepția autorității de lucru judecat sau, dacă a fost invocată, să nu se fi analizat.

Rațiunea reglementării menționate o constituie necesitatea de a se înlătura încălcarea puterii lucrului judecat, atunci când instanțele au dat soluții contrare în dosare diferite, dar care privesc aceeași pricină, având aceeași cauză, același obiect și aceleași părți.

Din dispozițiile legale menționate rezultă că posibilitatea de a cere revizuirea unei hotărâri, atunci când există hotărâri potrivnice, este supusă, printre altele, condiției ca aceasta să fie dată în aceeași pricină, între aceleași persoane, având aceeași calitate, acestea fiind elementele caracteristice ale autorității lucrului judecat.

Prin sintagma „aceeași pricină” se înțelege întrunirea condiției triplei identități cu privire la două cereri de chemare în judecată, astfel încât soluționarea celei de a doua să aducă atingere puterii de lucru judecat al celei dintâi, consecința în acest caz fiind, potrivit dispozițiilor art. 513 alin. (4) C. proc. civ., anularea celei de a doua hotărâri. Textul nu este aplicabil dacă prin hotărârile invocate nu s-au soluționat cereri de chemare în judecată diferite, ci ele au fost pronunțate în cadrul aceluiași proces, în faze sau cicluri procesuale diferite.

Aceasta deoarece, în cadrul aceluiași proces nu se poate ajunge la hotărâri potrivnice, întrucât, chiar dacă, în diferite faze sau cicluri procesuale, soluțiile pot fi diferite de cele anterioare, în final o singură hotărâre pune capăt judecății.

În cauza dedusă judecății, revizuenta a solicitat anularea Deciziei nr. 57/A din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Cluj, secția civilă, susținând că aceasta este potrivnică Sentinței civile nr. 82 din 23 noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a III-a contencios administrativ și fiscal.

Prin Decizia nr. 57/A din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Cluj, secția civilă, s-a soluționat apelul declarat de A., B. și C. împotriva Sentinței civile nr. 2057 din 20 martie 2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin care s-a respins contestația la executare formulată de aceștia, în contradictoriu cu intimații Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Prin hotărârea invocată ca pretins potrivnică, respectiv Sentința civilă nr. 82 din 23 noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția a III-a contencios administrativ și fiscal s-a soluționat conflictul de competență ivit între două secții ale Tribunalului Cluj, în legătură cu soluționarea apelului declarat împotriva Deciziei nr. 57/A din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Cluj, secția civilă.

Se constată astfel că, hotărârile invocate ca fiind contradictorii sunt date în aceeași cauză, hotărârea a cărei anulare se solicită, respectiv Decizia nr. 57/A din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Cluj, secția civilă, a fost pronunțată în soluționarea apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 2057 din 20 martie 2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca, iar hotărârea invocată ca pretins potrivnică, a fost pronunțată în soluționarea conflictului negativ de competență ivit între două secții ale Tribunalului Cluj, în legătură cu soluționarea apelului declarat împotriva Deciziei nr. 57/A din 11 ianuarie 2019 a Tribunalului Cluj, secția civilă, astfel că nu sunt întrunite condițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Pentru aceste considerente, constatând că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de revizuenta C.

Sursa informației: www.scj.ro.

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Hotărâri definitive potrivnice, date de instanțe de același grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri was last modified: august 8th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.