Cuvinte-cheie "putere de lucru judecat"

 • Dovedirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile abandonate şi a calităţii de moştenitor. Hotărâre de validare sau de invalidare a cărei emitere este atributul pârâtei

 • Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre penală prin care s-a soluționat și acțiunea civilă. Efecte asupra acțiunii în regres formulată ulterior de prepusul – debitor solidar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit. Invocarea puterii de lucru judecat. Condiţii si efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Distincția între autoritatea de lucru judecat și puterea de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Distincția autoritatea de lucru judecat – puterea de lucru judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevazut de 509 alin. (1) pct. 8 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru. Reexaminare. Puterea lucrului judecat. Legalitatea căilor de atac. Principiu constituţional

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Apel incident. Respingerea apelului principal fără cercetarea fondului, urmare a reţinerii puterii de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001. Consecinţe. Recurs formulat de o parte care nu are interes. Inadmisibilitate.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice