Reguli noi privind racordarea la rețeaua electrică

12 feb. 2024
Vizualizari: 752

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”) a supus consultării publice un proiect de ordin care modifică regulile de racordare la rețea a noilor capacități de producere a energiei electrice („Proiectul”). Consultările publice vor avea loc timp de 30 de zile.

Proiectul aduce schimbări importante regulilor existente, unele dintre aceste schimbări fiind prevăzute să intre în vigoare imediat, în timp ce alte prevederi, care modifică fundamental sistemul existent, sunt prevăzute să fie puse în aplicare la începutul anului viitor.

1. NOI REGULI PRIVIND GARANȚIA FINANCIARĂ

Conform regulilor existente, dezvoltatorii de noi proiecte trebuie să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea (i) doar dacă racordarea este condiționată de lucrări de întărire a rețelei și (ii) într-un termen maxim de 12 luni de la emiterea avizului tehnic de racordare („ATR”). Valoarea garanției este determinată de la caz la caz de operatorul de rețea, în funcție de cantitatea de lucrări de întărire necesare, fiind limitată la 20% din tariful de racordare.

ANRE intenționează să schimbe mecanismul de garanție după cum urmează:

(i) Aplicabilitate extinsă: garanția financiară ar urma să fie aplicabilă tuturor proiectelor noi, indiferent dacă sunt sau nu necesare lucrări de întărire; nu se aplică însă proiectelor aflate în dezvoltare care au obținut deja ATR-ul;

(ii) Condiție pentru emiterea ATR-ului: garanția financiară trebuie constituită înainte de emiterea ATR-ului;

(iii) Valoare fixă: garanția financiară este în valoare de 5% din tariful de racordare;

(iv) Cazuri de executare a garanției: cazurile care îndreptățesc operatorul de rețea să execute garanția nu se modifică fiind, în esență, dacă investitorul (i) nu depune cererea pentru semnarea contractului de racordare, (ii) nu plătește tariful de racordare la termenele stabilite în contractul de racordare sau (iii) nu finalizează proiectul până la termenul limită prevăzut în contractul de racordare;

(v) Cazuri de restituire: cazurile în care garanția este returnată investitorilor sunt ușor clarificate, fiind în principal (i) punerea în funcțiune a proiectului și (ii) finalizarea lucrărilor de întărire.

2. RECALCULAREA CAPACITĂȚII REȚELEI

Conform regulilor actuale, dacă un proiect este finalizat înainte de finalizarea lucrărilor de întărire stabilite prin ATR, operatorul de rețea este obligat să refacă calculele privind capacitatea disponibilă a rețelei pentru proiectul respectiv, luând în considerare doar (i) proiectele operaționale și (ii) proiectele pentru care s-a depus cererea privind inițierea testelor de punere în funcțiune.

Investitorii care își propun să avanseze într-un ritm accelerat propriile proiecte se bazează pe acest mecanism și pe faptul că nu vor mai fi necesare lucrări de întărire ca urmare a noilor calcule. Cu toate acestea, sistemul actual cauzează incertitudini cu privire la modul în care vor fi impactate acele proiecte anterioare celui în cauză, care se dezvoltă într-un ritm mai lent și , prin urmare, nu sunt luate în considerare la recalculare.

Probabil pentru a adresa incertitudinile de mai sus, Proiectul prevede că, la recalcularea capacității rețelei, operatorul va lua în considerare și toate ATR-urile valabile, indiferent de stadiul de implementare a proiectelor respective. Cu toate că modificarea este de principiu pozitivă, considerăm că ar trebui să se ia în considerare doar ATR-urile valabile care au fost luate în considerare în studiul de soluție elaborat pentru proiectul respectiv. În caz contrar, ar fi denaturat principiul „priorității primului venit” aplicabil în procesul de conectare la rețea.

3. PROPRIETATEA ASUPRA NOILOR INSTALAȚII DE RACORDARE

Spre deosebire de primul val de regenerabile (când instalațiile de racordare finanțate de investitori prin tariful de racordare erau deținute de operatorii de rețea) în prezent, instalațiile de racordare aparțin celor care le finanțează – respectiv investitorilor. Acest principiu se aplică indiferent dacă proiectul este racordat la rețeaua de distribuție sau la cea de transport.

În practică au fost exprimate îngrijorări cu privire la faptul că principiul de mai sus încalcă prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 care prevede că rețeaua cu o tensiune nominală mai mare de 110 kV face parte din rețeaua de transport, asupra căreia Operatorul de Transport și de Sistem (OTS) deține monopol.

Drept urmare, Proiectul prevede că, în cazul în care racordarea este prevăzută la o rețea cu o tensiune mai mare de 110 kV, linia și stația de racordare noi sunt parte a rețelei de transport și se califică drept lucrări de întărire. Ca rezultat al acestei calificări, deși nu este menționat în mod expres în Proiect, estimăm că investitorii nu vor mai avea opțiunea de a încheia direct contractul pentru proiectarea/execuția respectivelor instalații de racordare, ci vor avea doar dreptul de a desemna proiectantul/constructorul.

Proiectul conține, de asemenea, o prevedere neclară potrivit căreia noile stații de racordare sunt transferate la operatorii de rețea „cu justă despăgubire”, prevedere care pare aplicabilă indiferent de tensiunea/rețeaua la care este prevăzută racordarea. Sperăm că această prevedere va fi clarificată în procesul de consultare publică.

Principiile de mai sus sunt aplicabile doar proiectelor pentru care ATR-urile nu au fost încă emise.

4. ALOCAREA CAPACITĂȚII REȚELEI PE BAZĂ DE LICITAȚIE

ANRE intenționează să schimbe radical procesul de racordare la rețea a proiectelor cu o capacitate instalată egală sau mai mare de 1 MW prin alocarea capacității pe bază de licitație. Mecanismul se dorește a fi implementat începând cu luna ianuarie 2025.

Proiectul stabilește doar principiile generale, urmând ca OTS să elaboreze normele de punere în aplicare în termen de 60 de zile de la adoptarea Proiectului.

Materialul integral este disponibil aici.

 

***

Practica de energie a Nyerges & Partners oferă o gamă completă de servicii juridice companiilor internaționale și locale care operează în sectorul energiei din România, inclusiv producători independenți de energie, dezvoltatori, contractori EPC, prestatori de servicii O&M. Cu o experiență de 20 de ani în sectorul energiei, avocații noștri au o expertiză vastă în toate aspectele legate de investițiile în acest sector: fuziuni și achiziții, probleme de reglementare, toată gama de autorizații și licențe specifice sectorului, aspecte de drept imobiliar și urbanism, construcții, finanțări bancare, scheme de sprijin nerambursabile. Nyerges & Partners îmbină standardele profesionale înalte și expertiza dobândite în cadrul caselor de avocatură românești și internaționale de prim rang, cu flexibilitatea și responsivitatea unei case de avocatură de tip boutique.

 

Reguli noi privind racordarea la rețeaua electrică was last modified: februarie 12th, 2024 by Mihaela Nyerges

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice