JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere publică. Revocarea din funcţie a directorului prin hotărâre a Consiliului de administraţie. Acţiune în despăgubiri. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

26 ian. 2022
Vizualizari: 70
 • Legea nr. 31/1990: art. 111 alin. (2) lit. d)
 • Legea nr. 31/1990: art. 114
 • Legea nr. 31/1990: art. 132
 • Legea nr. 31/1990: art. 143
 • NCC: art. 1247 alin. (2)-(3)
 • NCC: art. 1325
 • NCC: art. 1523 alin. (2) lit. d)
 • NCC: art. 1535
 • NCPC: art. 425 alin. (1) lit. b)
 • NCPC: art. 478 alin. (2) alin. (4)
 • NCPC: art. 479
 • O.G. nr. 13/2011: art. 1 alin. (3)
 • O.U.G. nr. 109/2011: art. 2 pct. 2 lit. b) pct. 5
 • O.U.G. nr. 109/2011: art. 25
 • O.U.G. nr. 109/2011: art. 26
 • O.U.G. nr. 109/2011: art. 29
 • O.U.G. nr. 109/2011: art. 35 alin. (1)

1) Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, directorul unei întreprinderi publice este persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, iar potrivit art. 35 alin. (1) din același act normativ, consiliului de administrație îi revine atributul direct al numirii și revocării directorilor, concordant procedurii stabilite.
În măsura în care hotărârile consiliului de administrație sunt adoptate în baza unei hotărâri a adunării generale a acționarilor de delegare a atribuțiilor proprii, hotărârile organului de execuție și gestiune al societății pot fi supuse, în mod direct, controlului judiciar de legalitate. A contrario, însă, atunci când hotărârile consiliului de administrație sunt adoptate în baza competențelor proprii, determinate prin lege, adică în baza activității sale cu caracter obișnuit, menținerea ori invalidarea acestora este dată în competența adunării generale, în virtutea dreptului și obligației de control a activității de gestiune, astfel cum acestea sunt prefigurate în art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990.
Prin urmare, revin adunării generale facultatea și obligația de a infirma, în cadrul ședințelor proprii, acele hotărâri ale consiliului de administrație al unei societăți – fie că aceasta are statut de întreprindere publică ori ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital – atunci când aceasta constată că hotărârile consiliului de administrație încalcă dispoziții legale ori statutare sau dacă atare hotărâri sunt contrare sau păgubitoare intereselor legitime ale societății ori ale acționarilor ei.

2) Numirea în funcția de director general este atributul consiliului de administrație, care, în acest domeniu, este autoritatea decizională, după numire încheindu-se contractul de mandat. Voința socială de desemnare în funcție a directorului, exprimată în acest caz prin hotărârea consiliului de administrație, își găsește expresia juridică în contractul de mandat, act juridic bilateral care pune în acord voința socială cu cea a persoanei desemnate ca director. Din punctul de vedere al efectelor, funcția de director se exercită după încheierea contractului de mandat; același mecanism este identificabil, în mod corespunzător, și în cazul revocării. De aceea, între aceste repere, o distincție juridică între numirea în funcție și mandatul de director are importanță numai în examinarea formării actului juridic; dincolo de aceasta, în esență, funcția de director și mandatul de director semnifică unul și același lucru.
A spune că revocarea din funcția de director prin hotărârea consiliului de administrație reprezintă o chestiune diferită de revocarea mandatului de director, atunci când trebuie apreciat dacă era ori nu necesară efectuarea cercetării prealabile pentru determinarea caracterului justificat al revocării, tinde să devină o simplă teorie fără semnificație juridică.

(ICCJ, Secția a II-a civilă, decizia nr. 141 din 26 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere publică. Revocarea din funcție a directorului prin hotărâre a Consiliului de administrație. Acțiune în despăgubiri. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.