Cuvinte-cheie "Dobanda"

 • Clauze abuzive în contractele de credit. Dobânzi pentru sumele încasate în plus

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Practici comerciale incorecte. Ordin emis de ANPC. Revenirea la dobânda inițială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere publică. Revocarea din funcţie a directorului prin hotărâre a Consiliului de administraţie. Acţiune în despăgubiri. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții. Daune-interese moratorii aferente unor penalități de întârziere. Anatocism. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea creanţelor fiscale. Compensara sumelor pentru care s-a obţinut dreptul de ramburare. Întreruperea prescripției extinctive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dreptul contribuabililor de a cere restituirea creanţelor fiscale. Compensara sumelor pentru care s-a obţinut dreptul de ramburare. Întreruperea prescripției extinctive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut cu titlu gratuit prin care părțile au stabilit o dobândă moratorie ce depășește plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză penală nulă absolut pentru cauză ilicită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Operaţiuni având ca obiect dobânzile percepute ca şi echivalent al folosinţei cantităţilor de păcură acordate cu titlu de împrumut din rezervă de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013, prin acordare de numerar. Acordarea dobânzilor legale ca urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor cuvenite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice