Cuvinte-cheie "Nulitate absoluta"

 • Invocarea vicierii consimţământului prin dol şi violenţă psihică. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Acțiune în vederea anulării Deciziei Consiliului Concurenţei privind constatarea încălcării dispoziţiilor din Legea concurenţei prin care reclamanta a fost sancţionată cu o amendă reprezentând 8,46% din cifra de afaceri și, pe cale de consecinţă, exonerarea de la plata acestei amenzi. Respingerea recursurilor ca fiind nefondate

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Procedura de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene care a soluţionat contestaţia împotriva măsurii dispuse de comisia locală de fond funciar

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Nerespectarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la apărare şi a legalităţii procesului penal, în prima etapă a fazei de cameră preliminară, prin nepronunţarea judecătorului. Admiterea recursului declarat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute a contractului de asociere în participațiune încheiat de titularul licenței de exploatare a unei resurse minerale cu un terț. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 38 lit. e) din Legea nr. 85/2003. Concurs între regimul nulităţii absolute şi efectul autorităţii de lucru judecat. Efecte

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de garanții. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a garanţiei pentru plata avansului. Posibilitatea legală a unei societăţi de asigurare de a emite scrisori de garanţie în raport cu obiectul său de activitate. Condiții și efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice