Cuvinte-cheie "Nulitate absoluta"

 • Nerespectarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la apărare şi a legalităţii procesului penal, în prima etapă a fazei de cameră preliminară, prin nepronunţarea judecătorului. Admiterea recursului declarat

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Contractul de vânzare-cumpărare. Măsuri reparatorii în echivalent și obligaţia de demarare a procedurilor legale în vigoare pentru acordarea acestora

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rețele de comunicații electronice. Acțiune în constatarea nulității unor clauze dintr-un contract încheiat anterior adoptării Legii nr. 154/2012. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 38 alin. (3) din această lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut cu titlu gratuit prin care părțile au stabilit o dobândă moratorie ce depășește plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză penală nulă absolut pentru cauză ilicită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incompatibilitate. Nulitate absolută

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Complet de divergenţă. Limitele reluării judecăţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asociere în participaţiune încheiat în formă autentică. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze dintr-un contract de credit. Invocarea puterii de lucru judecat. Condiţii si efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Invocarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Analiza excepţiei în considerentele hotărârii pronunţate. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice