Cuvinte-cheie "Piata de capital"

 • Cerere privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între părți și restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere publică. Revocarea din funcţie a directorului prin hotărâre a Consiliului de administraţie. Acţiune în despăgubiri. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Convocarea acţionarilor unei societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, fără menţiunea votului prin corespondenţă

 • Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital și alte acte normative – modificări (Legea nr. 268/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz de majoritate. Stabilirea cu caracter irevocabil a caracterului lezionar. Consecinţe

 • Regulamentul ASF nr. 1/2015 privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie

 • Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (II)

 • Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (I)

 • O.U.G. nr. 93/2012 privind Autoritatea de Supraveghere Financiară: modificată prin Legea nr. 10/2015

 • Legea nr. 10/2015: modificări aduse O.U.G. nr. 32/2012, Legii nr. 275/2005, O.U.G. nr. 93/2012

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice