Cuvinte-cheie "Despagubiri"

 • Privare de libertate nelegală ulterior terminării procesului penal. Dreptul la reparaţiune pentru prejudiciile derivate din erori judiciare

 • Finalitatea procedurii de expropriere. Stabilirea unei drepte şi juste despăgubiri

 • Producerea riscului asigurat prin poliţa RCA. Deschiderea dosarului de daună

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • Termenul de formulare a cererii de retrocedare. Decăderea din dreptul de a solicita instanţei soluţionarea cererii privind dosarul de despăgubire

 • Recurs în casație. Controlul legalităţii hotărârii atacate, respectiv a concordanţei acesteia cu dispoziţiile legii materiale şi procesuale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii

 • Întrunirea condiţiilor de tipicitate a infracţiunii. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor din infracţiunea de abuz în serviciu în infracţiunea de neglijenţă în serviciu

 • Accident soldat cu moartea unei persoane. Utilizarea unui autovehicul fără să fi avut verificarea tehnică periodică efectuată. Obligarea recurentei pârâte de a plăti despăgubiri succesorilor victimei

 • Act de procedură trimis prin e-mail la instanţă. Condiția depunerii actului în timpul programului de lucru al instanţei. Recurs nefondat

 • Critici cu privire la greşita reţinere de către prima instanţă a normei aplicabile raportului de drept substanţial dedus judecăţii. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice