Cuvinte-cheie "Despagubiri"

 • Critici cu privire la situaţia de fapt sau la modalitatea în care instanţa de apel a evaluat probele administrate. Casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instaţa de apel

 • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Postarea unor afirmaţii cu caracter defăimător pe o reţea de socializare. Încălcarea dreptului la demnitate şi imagine. Comportamentul culpabil al părţii reclamante. Respingerea cererii de acordare a despăgubirilor morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență materială. Refuzul emiterii unei hotărâri de Guvern. Acțiune în despăgubiri formulată pe calea dreptului comun. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului de închiriere, în urma transmiterii de către proprietar a notificării de denunţare unilaterală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitări aduse dreptului de proprietate. Teren afectat de zona de protecţie şi siguranţă. Expropriere de fapt. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Neexecutarea obligației de plată a despăgubirii. Acțiune în despăgubiri. Condiții și efecte

 • Abonează-te la newsletter