Cuvinte-cheie "Despagubiri"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de despăgubiri adresată FGA. Lipsa acoperirii prealabile de către creditorul de asigurare a prejudiciului suferit în urma producerii evenimentului asigurat. Consecințe asupra caracterului actual al prejudiciului

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri aferente sumelor reţinute prin procesele-verbale şi deciziile de sancţiuni multianuale şi actualizarea acestor sume cu indicele de inflaţie pentru perioada cuprinsă între data reţinerilor nelegale şi până la data plăţii

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Noţiunea de „profesionist”. Toţi cei care exploatează o întreprindere, categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale

 • Diminuarea daunelor morale acordate părţii. Realizarea unui just echilibru în stabilirea daunelor morale acordate părţii prin raportare la situaţia de fapt şi probele administrate în cauză

 • Privare de libertate nelegală ulterior terminării procesului penal. Dreptul la reparaţiune pentru prejudiciile derivate din erori judiciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Actualizarea tranşelor de despăgubiri. Daune moratorii. Indice de inflaţie. Calitate procesuală pasivă. Drept de creanţă. Prejudiciu. Admisibilitatea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prizonier de război. Bunuri rămase pe teritoriul fostei U.R.S.S. Despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 290/2003. Lipsa statutului de refugiat. Nedovedirea calității de persoană îndreptăţită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legii speciale de reparaţie

 • Finalitatea procedurii de expropriere. Stabilirea unei drepte şi juste despăgubiri

 • Producerea riscului asigurat prin poliţa RCA. Deschiderea dosarului de daună

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice