Cuvinte-cheie "Despagubiri"

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la plata sumei de 100.000 de euro reprezentând despăgubiri pentru neexecutarea obligaţiei contractuale de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică

 • Infracţiune în formă continuată de participaţie improprie sub forma instigării la abuz în serviciu în formă continuată. Constatarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale a inculpatului și obligarea la repararea prejudiciului cauzat prin fapta reţinută în sarcina lui

 • Cerere privind obligarea autorităţii pârâte la plata despăgubirilor aferente reparării prejudiciului constând în beneficiul nerealizat apreciat ca fiind generat patrimoniului reclamantei prin emiterea Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

 • Evaluarea despăgubirilor necesare pentru repararea prejudiciului moral cauzat intimatului-reclamant prin arestarea injustă timp de 116 zile şi pentru vătămarea adusă drepturilor nepatrimoniale

 • Emiterea unei decizii de respingere a despăgubirilor de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Calitatea procesuală. Titlul sau modul în care o persoană participă într-un anumit raport juridic, îndreptăţind-o să fie parte în proces

 • Solicitare în vederea constatării dreptului de superficie al reclamantului asupra terenului indicat şi că a edificat cu bună credinţă casa de locuit pe teren. Admiterea recursului declarat

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Solicitare privind constatarea existenţei unui refuz nejustificat al pârâtului cu privire la soluţionarea cererii de plată. Casarea în parte a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe

 • Solicitare privind admiterea recursului, casarea cu reţinerea spre rejudecare în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului şi respingerea acţiunii reclamanţilor ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice