JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii având ca obiect taxa pe valoare adăugată aferentă unei operaţiuni de închiriere a imobilului. Condiţii de admisibilitate

27 sept. 2022
Vizualizari: 45
  • C. fisc.: art. 265
  • C. fisc.: art. 292 alin. (2) lit. e)-f) alin. (3)
  • NCC: art 1349
  • NCC: art. 1357
  • NCC: art. 1371 alin. (1)

Potrivit art. 292 alin. (2) lit. e) C. fisc., sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă.
Conform art. 292 alin. (3) C. fisc., orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și f), în condițiile stabilite prin normele metodologice.
În cazul în care s-a optat pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată aferente unei operațiuni de închiriere a imobilului, exercitarea opțiunii locatorului pentru aplicarea acestei taxe și virarea sa către bugetul de stat nu justifică adăugarea ei la despăgubirile pretinse fostului chiriaș prin cererea de chemare în judecată al cărei obiect constă în despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin folosirea fără drept a imobilului după încetarea contractului de închiriere.
Procedând în acest mod, locatorul pretinde repararea unui prejudiciu suplimentar pe care și l-a cauzat singur, or, conform art. 1.371 alin. (1) C. civ., când victima a contribuit cu intenție sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deși putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.
Prin urmare, pârâtul nu poate fi obligat la plata taxei pe valoarea adăugată aferente sumelor acordate cu titlu de contravaloare a lipsei de folosință a imobilului.

(ICCJ, Secția a II-a civilă, decizia nr. 1753 din 27 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții având ca obiect taxa pe valoare adăugată aferentă unei operațiuni de închiriere a imobilului. Condiții de admisibilitate was last modified: noiembrie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.