Cuvinte-cheie "TVA"

 • Inspecţie fiscală având ca obiect verificarea modului de înregistrare fiscală a reclamantului ca urmare a efectuării actelor de comerţ constând în „revânzare de autovehicule”. Admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Solicitare privind anularea în parte a actelor administrative fiscale contestate. Admiterea recursului declarat de pârâte, casarea sentinţei recurate şi rejudecarea cauzei cu respingerea cererii reclamantei ca fiind neîntemeiată

 • Obligaţia subiecţilor plătitori ai taxei clawback de a deduce TVA-ul din valoarea aferentă consumului trimestrial de medicamente transmis de CNAS, în vederea stabilirii, calculării şi declarării contribuţiei trimestriale

 • Cererea contribuabilului de amânare a inspecţiei fiscale. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Principiul priorităţii dreptului european. Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Drept de deducere. Fraudă la regimul TVA. Persoană impozabilă. Principiul neutralităţii

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Suspendarea soluţionării contestaţiei administrativ fiscale. Soluţionarea sesizării penale formulate de către organul de inspecţie fiscală

 • Majorările de întârziere pentru neplata TVA. Condiţiile răspunderii civile delictuale și determinarea despăgubirilor

 • Obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit și accesorii aferente. Respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în recurs de către intimata-reclamantă

 • Infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Acordul de recunoaştere a vinovației

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice