Cuvinte-cheie "TVA"

 • Acţiunea civilă. Ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre părţi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzare de bunuri folosite în scop personal. Activitate economică. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Excepție de nelegalitate a Ordinului Preşedintelui C.N.A.S. prin care, în vederea calculării taxei de claw-back este stabilită valoarea trimestrială a procentului ”p”. Inadmisibilitate. 2) Taxa de claw-back. Determinarea sferei de aplicabilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Verificarea legalităţii înregistrării din oficiu în scop de TVA, raportat la calificarea operaţiunii ca reprezentând livrare intracomunitară de bunuri, respectiv nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) lit. h) din Legea nr. 571/2003

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recunoaştere a dreptului de deducere a TVA. Realitatea operaţiunilor supuse taxării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere. TVA. Suspendarea actului. Caz bine justificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sfera de aplicare a TVA. Tranzacții imobiliare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere vs contract de cazare. Cotă TVA. Anularea deciziei de impunere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuz de deducere a TVA-ului aferent unei tranzacţii intracomunitare pentru neregului formale în documentele justificative ale utilizării în folosul activităţii impozabile. Nelegalitate. Încălcarea principiului proporţionalităţi

 • OUG nr. 32/2016 – Impozit pe venit, TVA

 • Abonează-te la newsletter