Cuvinte-cheie "folosința"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii având ca obiect taxa pe valoare adăugată aferentă unei operaţiuni de închiriere a imobilului. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Construcţie edificată pe terenul proprietatea altei persoane. Contract de închiriere cu privire la dreptul de folosinţă asupra terenului. Efecte. Inexistenţa unei convenţii privind constituirea dreptului de superficie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dobândirea în coproprietate, prin uzucapiunea de lungă durată, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren. Partajarea folosinţei. Posesii distincte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunţarea la accesiunea imobiliară artificială. Drept de superficie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Detenţie precară. Drept de folosinţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă contractuală pentru lipsa de folosinţă a imobilului. Întreruperea cursului prescripţiei. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Nerespectarea obligației de întocmire a procesului-verbal de predare a bunului. Faptă ilicită. Prejudiciu. Contravaloarea lipsei de folosință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare cu drept de habitație viageră. Acțiune în rezoluțiune. Neîndeplinirea culpabilă a obligației privind asigurarea folosinței imobilului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice