Revista Universul Juridic

  • Protestele continuă

  • CSM. Minuta întâlnirii comisiei nr. 1 – comună/judecători „Legislație și cooperare interinstituțională” din data de 31 martie 2021

  • Ministerul Afacerilor Interne. Cooperare interinstituțională pentru informarea și protecția lucrătorilor sezonieri

  • Norma ASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare – modificări (Norma ASF nr. 6/2021)

  • Președintele României: Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007

  • Ministerul Afacerilor Interne. Centrul mobil de instruire a populației pentru răspuns la situații de urgență

  • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Sintagma „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales” din cuprinsul articolului unic al HCD nr. 15/2021

  • Decrete prezidențiale. Legea privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și alte decrete semnate

  • INM. Curs online în materia brevelor – „Infringement and infringement proceedings”

  • ACCES VIDEO: Dezbaterile RRPSDCP, ediția a V-a: „Prelucrarea datelor cu caracter personal – abordări în activitatea practicienilor în insolvență”