Cuvinte-cheie "Raspundere civila contractuala"

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie de plată asumată printr-un angajament de plată. Natura juridică a înscrisului şi efectele juridice care decurg din aceasta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie de plată asumată printr-un angajament de plată. Natura juridică a înscrisului şi efectele juridice care decurg din aceasta

 • Obligarea pârâților la plata contravalorii investiţiei efectuate de reclamant în imobil. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile contractuale. Respingerea recursului ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii având ca obiect taxa pe valoare adăugată aferentă unei operaţiuni de închiriere a imobilului. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată nedatorată. Restituirea sumei de bani retrasă din contul mandantului. Obligaţia mandatarului de a da socoteală. Răspundere civilă contractuală. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 31/1990. Director. Răspundere civilă contractuală. Contract de mandat. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Momentul de la care curge termenul de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asistenţa medicală transfrontalieră (în spaţiul Uniunii Europene), în componenta care vizează rambursarea costului unui tratament medical efectuat în străinătate, fără autorizare prealabilă. Relația dintre Directiva 2011/24/UE și Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Reglementarea în dreptul intern a procedurii și condițiilor referitoare la asistența medicală transfrontalieră

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de servicii de consultanță. Acţiune în răspundere civilă contractuală având ca obiect plata onorariului de succes. Greşita aplicare a regulilor de interpretare a contractului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice