Cuvinte-cheie "Contract de inchiriere"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proprietar aparent. Anulare contract de închiriere. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere contractuală. Prejudiciu cauzat prin pierderea unei șanse. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere vs contract de cazare. Cotă TVA. Anularea deciziei de impunere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evacuare. Despăgubiri pentru lipsa de folosință

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract intitulat de asociere în participaţiune. Lipsa stabilirii unei cote de participare a părţilor la beneficii şi pierderi. Consecinţe asupra naturii juridice a contractului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unor clauze contractuale. Condiţii de admisibilitate din perspectiva noţiunii de „consumator”

  • Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (III)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Coparticiparea procesuală pasivă obligatorie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impozit pe venit. Stabilirea bazei de impunere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Trecerea bunului din domeniul privat în domeniul public al statului. Acţiune în pretenţii formulată de noul proprietar. Analiza excepţiei lipsei calităţii procesuale active prin prisma art. 364 lit. i) C. proc. civ.