Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior

19 oct. 2023
Vizualizari: 195
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • NCPC: art. 130 alin. (3)
  • NCPC: art. 133 alin. (2)
  • NCPC: art. 135

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mureș, secția civilă, la data de 07 aprilie 2021, sub nr. x/2021, reclamantul Sindicatul Național Pro Lex, în numele membrului de Sindicat B. a chemat în judecată pe pârâta S.C. Transport Local S.A., Târgu- Mureș, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună: anularea Deciziei nr. 37/08.03.2021, emisă de pârâtă, prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului; repunerea părților în situația anterioară emiterii acestei Decizii, respectiv, reintegrarea reclamantului pe postul deținut anterior; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, de la concediere și până la reintegrarea pe postul deținut anterior, precum și obligarea pârâtei la plata de daune morale în cuantum de 20.000 RON pentru suferințele cauzate prin concedierea abuzivă; cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 423 din 24 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Constatând că, în cauză, există un conflict negativ de competență, în sensul art. 133 alin. (2) C. proc. civ., ivit între cele două instanțe care s-au declarat deopotrivă necompetente teritorial să judece pricina, Înalta Curte, în temeiul art. 135 C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente, stabilind competența soluționării acesteia în favoarea Tribunalului Mureș, pentru următoarele considerente:

Obiectul cererii deduse judecății îl constituie acțiunea prin care reclamantul, persoană fizică, reprezentat de sindicat, a formulat o acțiune având ca obiect un litigiu de muncă.

Se observă că instanțele aflate în conflict au determinat în mod diferit competența teritorială de soluționare a cauzei pornind de la stabilirea calității de reclamant, în raport de prevederile legale incidente în materie.

Potrivit dispozițiilor art. 269 alin. (2) Codul muncii, „cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul”.

De asemenea, potrivit art. 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011, act normativ cu caracter special față de Codul muncii, „cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.

Rezultă că textele de lege, prin termenii imperativi pe care îi utilizează, au instituit, în domeniul conflictelor de muncă, un caz de competență exclusivă, respectiv, instanța în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința, locul de muncă, ori, după caz, sediul.

Astfel, reclamantul persoană fizică are un drept de opțiune între instanța competentă teritorial de la domiciliul său sau de la reședința sa, și cea competentă material de la locul de muncă sau asimilat acestuia.

Din interpretarea art. 210 din Legea nr. 62/2011, rezultă că prin tribunalul de la locul de muncă al reclamantului, sau asimilat acestui loc de muncă, se înțelege tribunalul pe raza căruia se află angajatorul pârât chemat în judecată.

În cauză, se constată că acțiunea a fost formulată de reclamantul B., reprezentat legal prin Sindicatul Național Pro Lex, persoana fizică și-a ales sediul pentru comunicarea actelor de procedură în municipiul Târgu- Mureș, județul Mureș, la domiciliul său, angajatorul pârât chemat în judecată fiind S.C. Transport Local S.A. Tg. Mureș, de asemenea, cu sediul în municipiul Târgu- Mureș, județul Mureș.

Chiar Tribunalul Mureș, prin hotărârea de declinare a competenței de soluționare a cauzei, în dispozitivul acesteia, a trecut ca reclamant Sindicatul, ca reprezentant pentru persoana fizică.

În atare condiții, în care acțiunea a fost formulată de sindicat în numele membrului său, persoana fizică, în raport de art. 210 din Legea nr. 62/2011, competența de soluționare a litigiului dedus judecății aparține instanței în a cărei circumscripție își are domiciliul reclamantul, sau locul de muncă.

În speța particulară de față, referirile la Decizia nr. 1/2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii nu sunt relevante, în condițiile în care prin respectiva decizie, statuându-se legitimarea procesuală activă a sindicatelor de a acționa în justiție în numele membrilor săi, s-a stabilit ca, în acele situații, acțiunile să fie introduse la instanțele de la sediile sindicatelor.

În cauză, însă, după cum s-a precizat, persoana fizică are calitatea de reclamant, și nu sindicatul, care a avut doar calitatea de reprezentant al acestuia.

Relevante pot fi reținute în acest sens și considerentele din paragraful antepenultim din Decizia R.I.L., „Într-o atare interpretare și aplicare a legii nu se neagă caracterul exclusiv al competenței teritoriale stabilite prin normele Codului muncii, ci este asigurată o protecție mai eficientă a drepturilor și intereselor membrilor organizației sindicale”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Față de toate cele de mai sus, și cum reclamantul își are domiciliul în județul Mureș, în aplicarea art. 210 din Legea nr. 62/2011, și prin raportare la art. 130 alin. (3) C. proc. civ., se va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Mureș.

Temeiul legal al soluției

Pentru considerentele arătate mai sus, în aplicarea prevederilor art. 135 alin. (4) C. proc. civ.., Înalta Curte urmează a stabili competența teritorială de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea Tribunalului Mureș.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părților în situația anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deținut anterior was last modified: octombrie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.