Cuvinte-cheie "regulator de competenta"

 • Cerere în vederea constatării încălcării de către angajator a dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă ce trebuie asigurate personalului angajat și obligarea acestuia la plata către fiecare reclamant a sumei de 500 euro/lună reprezentând daune morale

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente și obligarea pârâţilor la plata pentru fiecare lună a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale ale fiecăruia dintre reclamanţi și dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află din punct de vedere salarial

 • Cerere privind obligarea pârâtei la încadrarea salariaţilor, având calitatea de personal silvic, ce ocupă funcții care potrivit atribuţiilor din fișa postului presupun condiţii speciale de muncă și obligarea la încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Cerere privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T., repararea prejudiciului produs prin neaplicarea dispoziţiilor legale și obligarea pârâtului la plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate

 • Cerere privind recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate din cadrul altor curţi de apel. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea bursei de auditor de justiţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind anularea Notei de neconformare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiilor de încadrare cu luarea în considerare a coeficientului de multiplicare și repararea prejudiciului până la plata efectivă a noii indemnizaţii de încadrare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice