Cuvinte-cheie "regulator de competenta"

  • Cerere privind plata drepturilor băneşti cuvenite reprezentând contravaloare hrană, diurna de misiune şi diferenţă de salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe de recunoaştere a vechimii în muncă şi la stabilirea drepturilor de pensie aferente

  • Cerere privind stabilirea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi celelalte drepturi aferente, repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanții și obligarea pârâtului la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale solicitate

  • Competenţa de soluţionare a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în materia conflictelor de muncă

  • Cerere privind obligarea pârâtului la eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu a reclamantei, cu menţionarea veniturilor şi celorlalte elemente specifice

  • Statutul cadrelor militare. Avansare în funcție. Respingerea contestaţiei în anulare

  • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

  • Litigiu având ca obiect răspunderea patrimonială a salariatului. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă

  • Solicitarea obligării pârâtului la plata sumelor reprezentând contravaloarea dreptului la diurnă şi a dreptului pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere pentru perioada în care şi-a desfăşurat atribuţiile de serviciu prin detaşare în cadrul unor misiuni de menţinere a păcii

  • Obligarea pârâtei la efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea stabilirii pentru reclamanţi a încadrării posturilor în categoria celor de muncă în condiţii deosebite