Cuvinte-cheie "regulator de competenta"

 • Solicitare privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente și plata pentru fiecare lună, până la plata efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi reclamanții şi venitul efectiv plătit

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la recalcularea salariului de bază al reclamanţilor, plata actualizată a sumei rezultate, eliberarea adeverinţelor cu privire la salariul de bază recalculat și calcularea şi virarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţelor de contribuţii sociale

 • Cerere privind obligarea pârâtei la calculul şi plata despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între nivelul de salarizare cuvenit, cât şi a sporurilor specifice activităţii, la noile salarii de bază prevăzute şi drepturile salariale efectiv plătite de pârâtă de la data angajării reclamanţilor

 • Competenţa teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul din cauză are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau asimilată acestora

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la înlăturarea plafonării instituite asupra indemnizaţiilor lunare de încadrare şi asupra celorlalte drepturi aferente, plata diferenţei dintre venitul solicitat şi venitul efectiv plătit și recunoaşterea stării de discriminare şi repararea prejudiciului cauzat prin maniera eronată de aplicare a legii

 • Solicitare privind dispunerea fixării sumei definitive cu titlu de penalităţi de întârziere. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâților la plata despăgubirilor constând în ajutor social, a daunelor morale și eliberarea adeverinţei pentru perioada lucrată în funcţia de consilier juridic

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi. Stabilirea competenței de soluțonare a cauzei

 • Solicitare privind anularea formelor de executare efectuate şi suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei

 • Contestație la decizia de pensionare și solicitare privind stabilirea corectă a punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare şi implicit a cuantumului pensiei, aplicarea corectă a stagiului complet de cotizare, fructificarea activităţii desfăşurate în condiţii speciale dovedită cu înscrisuri și recalcularea drepturilor cuvenite în funcţie de încadrarea muncii prestate şi plata drepturilor de pensie restante

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice