Cuvinte-cheie "Litigiu de munca"

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto, cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări

 • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea obligării pârâţilor la plata unor drepturi băneşti despre care reclamanții afirmă că le-ar fi datorate cu titlu de drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Litigiu de muncă. Invocarea din oficiu a excepţiei necompetenţei funcţionale a completului de judecată

 • Competenţa de soluţionare a cauzei, în primă instanţă, a completelor specializate în litigii de muncă şi asigurări sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie accesorie formulată de creditorul chirografar în litigiul de muncă dintre societate şi un alt creditor. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Invocarea excepţiei nelegalei constituiri a completului. Condiţii şi efecte. Contestaţie împotriva actelor emise în procedura de sancţionare disciplinară. Instanţa competentă să soluţioneze cauza

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunțarea la judecată înainte de primul termen de judecată acordat în apel. Consecințe cu privire la condițiile de fond sau de formă ale exercițiului acțiunii civile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice