Cuvinte-cheie "Litigiu de munca"

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâților la emiterea actelor adiţionale la contractele de muncă pe funcţia de stat cu acordarea diferenţei de creştere salarială de 20,66%, neacordată, din majorarea salarială de 25% aplicată asupra venitului salariat lunar brut

 • Cerere în vederea constatării activității prestate de reclamant în perioada menționată ca fiind încadrată în grupa a II-a de muncă şi obligarea pârâtului la eliberarea unei adeverinţe care să ateste încadrarea în această grupă

 • Solicitare în vederea constatării faptului că activitatea desfăşurată de reclamant se încadrează în grupa I de muncă, în procent de 100%

 • Cerere în vederea obligării pârâtului la plata tuturor contribuţiilor la asigurările sociale aferente perioadei menționate, conform regulilor aplicabile contractului de muncă, plata concediilor de odihnă la care reclamanta era îndreptăţită şi care nu au fost efectuate și plata contravalorii voucherelor de vacanţă de care ar fi beneficiat

 • Cerere în vederea recunoașterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor pentru desfăşurarea activităţii în aceleaşi condiţii de vechime în muncă şi în funcţie și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul ce ar fi trebuit să includă creşterile prevăzute de lege și actualizarea sumelor rezultate cu indicele de inflaţie

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la calculul şi plata în favoarea reclamanţilor a despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între nivelul de salarizare compus din salarii de bază cuvenite şi nivelul sporurilor specifice activităţii calculate la noile salarii de bază astfel rezultate şi drepturile salariate plătite efectiv de pârâtă

 • Cerere privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanții raportată la personalul auxiliar de specialitate, uniformizarea modului de calcul al salariilor, repararea prejudiciului şi plata diferenţelor salariale actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală

 • Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice