Cuvinte-cheie "Litigiu de munca"

 • Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la majorarea salariului de bază cu 15% şi acordarea diferenţelor salariale cuvenite ca urmare a majorării, actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală remuneratorie. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâtului să plătească, cu titlu de despăgubiri băneşti, suma reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale lunare încasate şi cele cuvenite şi datorate

 • Solicitare în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente pentru perioada în care reclamantele au avut calitatea de judecători stagiari și plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţite şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind dispunerea recalculării salariului de bază prin includerea, în cuantumul salariului brut de încadrare stabilit, a procentului de 8.5% privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Cerere privind recunoaşterea şi plata drepturilor salariale rezultate prin includerea unui spor de 25% în salariul de bază. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiţii de muncă deosebite

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata contravalorii serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice