Cuvinte-cheie "Litigiu de munca"

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând sporul de 50% din salariul de bază brut pentru condiţii de muncă deosebite

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata contravalorii serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto, cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări

 • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea obligării pârâţilor la plata unor drepturi băneşti despre care reclamanții afirmă că le-ar fi datorate cu titlu de drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Litigiu de muncă. Invocarea din oficiu a excepţiei necompetenţei funcţionale a completului de judecată

 • Competenţa de soluţionare a cauzei, în primă instanţă, a completelor specializate în litigii de muncă şi asigurări sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de recuzare. Imposibilitatea extinderii beneficiului scutirii de la plata taxei de timbru și în cazul incidentelor procedurale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice