Cuvinte-cheie "Conflicte de munca"

 • Solicitare privind dispunerea recunoaşterii şi plata drepturilor salariale rezultate prin includerea unui spor de 25% în salariul de bază deoarece reclamanții ocupă funcţii cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat. Stabiliera competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare în vederea obligării pârâtelor la plata indemnizaţiei de conducere în procent de 25% din salariul de încadrare, calcularea drepturilor salariale legale restante, fundamentarea bugetului local, aprobarea bugetului local în acest sens şi alocarea sumelor necesare plăţii acestor drepturi legale restante. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Solicitare în vederea obligării pârâtul la plata sumelor reprezentând contravaloarea dreptului la diurnă şi a dreptului pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere pentru perioada/perioadele în care reclamanții şi-au desfăşurat atribuţiile de serviciu prin detaşare în cadrul unor misiuni de menţinere a păcii

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâţilor la plata drepturilor salariale restante şi eliberarea unui document din care să reiasă salariile pentru toată perioada lucrată efectiv, precum şi acordarea de daune materiale și morale

 • Solicitare în vederea obligării pârâţilor la recunoaşterea şi plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariul de bază de 25% corespunzător nivelului maxim de secretizare pe care îl deţin reclamanții în exercitarea funcţiei cu acces la informaţii clasificate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T., repararea prejudiciului produs prin neaplicarea dispoziţiilor legale și obligarea pârâtului la plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea bursei de auditor de justiţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâtei la recalcularea indemnizației de bază și acordarea în integralitate a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare privind dispunerea recunoaşterii dreptului reclamanţilor de a beneficia de plata sporului pentru condiţii grele de muncă şi a sporului pentru încordare psihică foarte ridicată și obligarea pârâtului la plata unei sume compensatorii

 • Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice