Cuvinte-cheie "Conflicte de munca"

 • Cerere privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T., repararea prejudiciului produs prin neaplicarea dispoziţiilor legale și obligarea pârâtului la plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea bursei de auditor de justiţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâtei la recalcularea indemnizației de bază și acordarea în integralitate a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare privind dispunerea recunoaşterii dreptului reclamanţilor de a beneficia de plata sporului pentru condiţii grele de muncă şi a sporului pentru încordare psihică foarte ridicată și obligarea pârâtului la plata unei sume compensatorii

 • Cerere privind dispunerea anulării deciziei prin care s-a dispus desfacerea contractului de muncă al reclamantului, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii și reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la calculul în integralitate al sporurilor cuvenite aplicate la indemnizaţia brută lunară de încadrare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare și obligarea pârâţilor la plata pentru fiecare lună, până la plata efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care este îndreptăţită reclamanta şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi pârâții şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind constatarea raportul juridic de muncă dintre pârâta-angajator şi reclamantul-salariat pe perioadă determinată. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Repartizarea cauzelor având ca obiect litigii de muncă. Trimiterea dosarului pentru continuarea judecății

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice