Cuvinte-cheie "Conflicte de munca"

  • Contestație privind decizia de încetare a contractului individual de muncă. Repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei, respectiv reintegrarea în funcţia deţinută anterior concedierii

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata diferenţelor salariale restante acumulate, actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate și plata dobânzii legale calculată de la data scadentă a drepturilor salariale restante şi până la data plăţii lor efective

  • Cerere privind plata drepturilor băneşti cuvenite reprezentând contravaloare hrană, diurna de misiune şi diferenţă de salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Contestaţie împotriva deciziei prin care s-a dispus anularea producerii privind promovarea contestatoarei în grad profesional imediat superior. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

  • Cerere privind completarea incorectă a carnetului de muncă, reconstituirea ștatelor de plată, completarea adeverinţei cu toate sporurile obţinute și obligarea pârâtei la plata unor daune morale. Recurs respins ca inadmisibil

  • Statutul cadrelor militare. Avansare în funcție. Respingerea contestaţiei în anulare

  • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Cerere privind anularea deciziei de concediere, răspunderea angajatorului pentru prejudiciul moral cauzat şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale

  • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

  • Litigiu având ca obiect răspunderea patrimonială a salariatului. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă