Solicitarea executorului judecătoresc de încuviințare a executării silite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

10 mai 2024
Vizualizari: 109
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 651 alin. (1)
  • NCPC: art. 666 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina la data de 12.10.2022 sub nr. x/2022, petentul BEJ A. a solicitat încuviințarea executării silite, prin toate formele de executare prevăzute de lege, a titlului executoriu constând în sentința civilă nr. 1367/12.05.2022 pronunțată de Judecătoria Câmpina în dosar nr. x/2021, la cererea creditoarei B. S.R.L., împotriva debitoarei C. S.R.L., pentru suma de 1.450,00 RON, reprezentând creanță și cheltuieli de judecată.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 666 alin. (1) C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 50 din 18 ianuarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, competentă să soluționeze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Câmpina, pentru următoarele argumente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina la 12 octombrie 2022, BEJ A. prin executor judecătoresc A., a solicitat, la cererea creditoarei B. S.R.L. împotriva debitoarei C., încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1367/12.05.2022 pronunțată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. x/2021.

Art. 666 alin. (1) C. proc. civ. prevede că executorul judecătoresc va solicita instanței de executare încuvintarea executării silite.

Potrivit art. 651 alin. (1) C. proc. civ. „instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în țară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în țară, judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor”.

Textul legal sus citat instituie o competență în care prioritatea este acordată, succesiv, instanței în circumscripția căreia se regăsește sediul/domiciliul debitorului, creditorului, iar în ultimul rând al biroului executorului judecătoresc învestit de către creditor.

În ceea ce privește norma legală care a determinat ivirea conflictului negativ de competență, se constată că ambele instanțe au reținut incidența în cauză a dispozitiilor art. 651 C. proc. civ., însă Judecătoria Câmpina a reținut că a fost indicat un sediu al debitorului în Bucuresti, iar Judecătoria Sectorului 3 s-a raportat la sediul debitoarei C. care se află în Malta.

Din analiza actelor din dosar (cererea de încuviintare a executării silite și titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1367/12.05.2022 pronunțată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr. x/2021) Înalta Cute constată că debitoarea C. este persoană juridică străină cu sediul în Malta, iar în dosarul nr. x/2021, a indicat sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Office 2, 8, 9.

Sub aspectul stabilirii instanței competente teritorial să judece cererea de încuviințare a executării silite nu are relavanță sediul procedural ales din București, indicat în titlul executoriu, întrucât această împrejurare nu atrage o anume competență, ci reprezintă doar un element de identificare cu consecințe pe planul îndeplinirii procedurii de citare, iar nu al stabilirii competenței.

Ca atare, cum sediul debitoarei C. împotriva căreia urmează să se efectueze executarea silită, se află în Malta, respectând ordinea instituită de către dispozițiile art. 651 alin. (1) C. proc. civ., competența de solutionare a pricinii revine instantei în a cărei circumscripție se găsește sediul creditoarei B. S.R.L., anume Judecătoria Câmpina, având în vedere că aceasta are sediul în Băicoi, str. x, jud. Prahova.

Pentru argumentele prezentate, în aplicarea art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte urmează a stabili competența de solutionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Câmpina.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea executorului judecătoresc de încuviințare a executării silite. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: mai 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.