Cuvinte-cheie "Executor judecatoresc"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Inexistenţa tipicităţii. Fals intelectual

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Falsificarea filelor registrului de valori din cadrul biroului executorului judecătoresc. Fals material în înscrisuri oficiale. Uz de fals

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea silită a unui imobil cu privire la care s-a dispus o măsură asigurătorie conform Codului de procedură penală. Abuz în serviciu. Executor judecătoresc

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Executor judecătoresc. Achitare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incompatibilitatea dispoziţiilor art. 364 NCPC privind constatarea unei situaţii de fapt constând în existenţa şi inventarierea unor bunuri din patrimoniul debitoarei de către executorul judecătoresc cu dispoziţiile Legii insolvenţei

  • Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate

  • Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2015 (Hotărârea UNEJ nr. 11/2015)

  • Asemănările şi deosebirile existente între încheierile şi procesele-verbale emise de executorul judecătoresc

  • Conferinta cu tema „Executarea silita sub reglementarea legii 138/2014”

  • Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a realiza un act de executare. Condiţii