Solicitare privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi. Conflict negativ de competență

17 mai 2022
Vizualizari: 296
  • C. muncii: art. 269
  • Legea nr. 62/2011: art. 210
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 129
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)
  • O.U.G. nr. 27/2006: art. 13 alin. (1) lit. a)

Prin cererea înregistrată la data de 09.07.2020 pe rolul Tribunalului Neamț, secția I civilă și de contencios administrativ în dosarul nr. x/2020, reclamanții A., B., C., D., E., F. și G., în contradictoriu cu pârâții Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, au solicitat:

Să se recunoască reclamanților, începând cu data de 16.10.2018 la zi și în continuare, pe perioada desfășurării activității in cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ca procurori numiți cu funcții de conducere sau execuție, dreptul la plata diurnei procurorilor detașați in cuantum de 2% din indemnizația de încadrare bruta lunara (stabilit pentru fiecare zi de lucru), dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, drept prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, cu obligarea pârâtei, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Ia emiterea unor noi ordine salariale in acest sens.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1282 din 20 mai 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție constatând că în cauză există un conflict negativ de competență între cele două instanțe care se declară deopotrivă necompetente de a judeca aceeași pricină, în temeiul art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență stabilind în favoarea Tribunalului Neamț, secția I Civilă competența teritorială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Acțiunea introductivă are ca obiect obligarea pârâților la recunoașterea începând cu data de 16.10.2018 la zi și în continuare, pe perioada desfășurării activității in cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ca procurori numiți cu funcții de conducere sau execuție, a dreptului la plata diurnei procurorilor detașați in cuantum de 2% din indemnizația de încadrare bruta lunara (stabilit pentru fiecare zi de lucru), dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, drept prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, cu obligarea pârâtei, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Ia emiterea unor noi ordine salariale in acest sens.

De asemenea, obligarea pârâților la plata lunară către reclamanți a diurnei în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, stabilită pentru fiecare zi de lucru ca drept de care beneficiază procurorii detașați, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, prevăzuta de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, începând cu data de 16.10.2018 la zi și în continuare, respectiv a diferenței dintre venitul la care suntem îndreptățiți (care include aceasta diurna) și venitul efectiv plătit, diferență ce va fi actualizată cu indicele de inflație, la care se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată de la data exigibilității fiecărei obligații lunare de plată și până la data plății efective.

Se reține că litigiul de față face parte din categoria celor date de lege în competența jurisdicției muncii, în raport de prevederile art. 210 din Legea nr. 62/2011.

Tribunalul Neamț a fost învestit cu soluționarea unui litigiu căruia i se aplică jurisdicția muncii față de dispozițiile art. 266 din Codul muncii conform cărora „Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod, iar potrivit dispozițiilor art. 269 din Codul muncii „Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii. (2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul”.

Cu titlu prealabil, Înalta Curte reține că în raport de data introducerii acțiunii, respectiv 09.07.2020 în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 127 alin. (3) coroborat cu art. 127 alin. (1) în forma modificată și completată a acestui articol prin Legea nr. 310/2018.

Totodată, conform art. 129 din C. proc. civ., necompetența este de ordine publică in cazul încălcării competentei teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura.

Dispozițiile art. 127 alin. (1) C. proc. civ. prevăd că, dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una dintre instanțele de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție de află instanța la care își desfășoară activitatea.

Potrivit dispozițiilor art. 127 alin. (3) C. proc. civ. dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor.

Curtea reține că reclamanții își desfășoară activitatea în calitate de procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Serviciul Teritorial Suceava.

Prin decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 23 iulie 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 127 alin. (1) și (2) din C. proc. civ. sunt constituționale în măsura în care privesc și instanța de judecată, în calitate de parte reclamantă/pârâtă.

Potrivit dispozițiilor art. 127 alin. (3) C. proc. civ., dispozițiile alin. (1) și (2) ale art. 127 se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

Conform deciziei nr. 7/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, art. 127 alin. (1) și (3) C. proc. civ. trebuie interpretat, sub aspectul noțiunii de „instanța la care își desfășoară activitatea” în mod restrictiv, în sensul că se referă la situația în care judecătorul își desfășoară efectiv activitatea în cadrul instanței competente să se pronunțe asupra cererii de chemare în judecată în primă instanță.

Calitatea de procurori a reclamanților la instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță, respectiv Tribunalul Suceava, determină incidența textului de lege care reglementează competența teritorială exclusivă, respectiv art. 127 alin. (1) și (3) C. proc. civ.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În aceste condiții, competența de soluționare a cauzei revine uneia dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu instanța de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi competentă, potrivit legii.

În considerarea celor arătate mai sus, în temeiul dispozițiilor art. 127 alin. (2) și alin. (2)^1 raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamț, căruia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detașați. Conflict negativ de competență was last modified: mai 14th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.