Cuvinte-cheie "indemnizatie de incadrare"

  • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Solicitare privind obligarea pârâţilor la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare, precum şi la repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

  • Invocarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune de către instanţa de fond în cadrul procedurii de soluţionare a cererii de completare a hotărârii. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

  • Solicitare de obligare a pârâţilor la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare

  • Solicitare privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi. Conflict negativ de competență

  • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

  • Avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi calculul indemnizaţiilor potrivit acestor gradaţii

  • Solicitarea obligării pârâţilor la plata drepturilor reprezentând creşteri salariale către reclamanţi cu luarea în considerare a nivelului maxim al indemnizaţiei de încadrare pentru fiecare gradaţie și vechimea în funcţie. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice