Cuvinte-cheie "indemnizatie de incadrare"

 • Cerere în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare ce i s-ar fi cuvenit reclamantei ca judecător în activitate, obligarea pârâtului la emiterea adeverinţei de salariu conform celor precizate în primul capăt de cerere pentru a putea fi calculată pensia de serviciu și repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Acţiune prin care se solicită obligarea pârâtei la emiterea unui Ordin de calculare şi plată a drepturilor salariale prin stabilirea unui salariu de bază potrivit „principiului ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu”

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare, precum şi la repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Invocarea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune de către instanţa de fond în cadrul procedurii de soluţionare a cererii de completare a hotărârii. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Solicitare de obligare a pârâţilor la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare

 • Solicitare privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi. Conflict negativ de competență

 • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

 • Avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă şi calculul indemnizaţiilor potrivit acestor gradaţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice