Cuvinte-cheie "Procurori"

 • Cerere privind dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor până la data încetării stării de discriminare

 • Cerere privind nesocotirea normelor legale în materia promovării judecătorilor şi procurorilor. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi respingerea contestaţiei ca inadmisibilă

 • Solicitare privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi. Conflict negativ de competență

 • [UPDATE: Reluarea procedurii de alegere și numire a celor doi membri din partea societății civile] Alegeri CSM 2017

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenţie

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO

 • Concurs pentru ocuparea funcției de Procuror General al Parchetului de pe lângă ÎCCJ

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO

 • CSM a primit vizita delegaţiei Administraţiei Instanţelor din Norvegia

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice