Solicitare privind anularea unor acte administrative. Respingerea recursului declarat

2 feb. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 171
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, la data de 24 martie 2015, reclamanții A., K., B., C., D., E., F., G., H. și I., au chemat în judecată, în temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, pârâtul Guvernului României, solicitând suspendarea în tot a Ordonanței de Urgență nr. 95/2014, pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 969/30.12.2014, partea I, cu modificările și completările operate prin O.G. nr. 1/2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 44/19.01.2015, partea I; cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 279 din 30 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cererea de recurs, în raport cu dispozițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte constată că este întemeiată excepția nulității recursului, după cum se va arăta în continuare.

În raport cu dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. d), cu referire la art. 488 din C. proc. civ., se constată că cererea de recurs vizează soluția de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 95/2014, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 1/2015 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, modificate și completate prin H.G. nr. 99/2015, iar recurenții nu combat soluția instanței de fond sub aspectul respingerii cererii de suspendare a O.U.G. nr. 95/2014, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 1/2015 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, modificate și completate prin H.G. nr. 99/2015 și nici soluția de respingere a cererii de anulare a acestor acte administrative.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

De asemenea, se constată că la dosar nu a fost înregistrată, distinct de cele două cereri de recurs, nici o altă cerere de recurs care să cuprindă motivele de nelegalitate ale sentinței recurate vizând soluția instanței de fond sub aspectul respingerii cererii de suspendare a O.U.G. nr. 95/2014 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, modificate și completate prin H.G. nr. 99/2015 și a cererii de anulare a acestor acte administrative.

În acest caz, se apreciază ca fiind relevante dispozițiile art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., potrivit cărora „Cererea de recurs va cuprinde următoarele mențiuni: […] d) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat”, precum și dispozițiile art. 486 alin. (3) C. proc. civ.:

„(3) Mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) […] sunt prevăzute sub sancțiunespingerea ea nulității”, iar, conform art. 489 alin. (1) C. proc. civ., „(1) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3)”.

În cauză, analizând cererea de recurs, Înalta Curte constatată că recurenții-reclamanți nu au invocat niciunul dintre motive de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ. și nu au formulat critici cu privire la hotărârea primei instanțe sub aspectul respingerii cererii de suspendare a O.U.G. nr. 95/2014, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 1/2015 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, modificate și completate prin H.G. nr. 99/2015 și nici soluția de respingere a cererii de anulare a acestor acte administrative.

De asemenea, se reține că nu sunt incidente dispozițiile art. 489 alin. (3) din C. proc. civ., în sensul că nu există motive de casare de ordine publică ce pot fi invocate din oficiu de către instanță.

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 493 alin. (5) raportat la art. 486 alin. (1) lit. d) și alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte va anula recursul declarat de recurenții-reclamanți.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind anularea unor acte administrative. Respingerea recursului declarat was last modified: februarie 1st, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.