Cuvinte-cheie "exceptia nulitatii recursului"

 • Repunerea în discuţie a conţinutului unui contract juridic încheiat între părţi sau încadrarea unor circumstanţe în ipoteza unei îmbogăţiri fără justă cauză a pârâtei. Anularea recursului declarat în cauză

 • Cerinţa motivării recursului. Formularea criticilor de nelegalitate prin raportare directă la soluţia şi motivele cuprinse în hotărârea recurată. Constatarea nulității recursului declarat

 • Prezentare a cadrului legislativ care, în opinia recurentei, vine în sprijinul susţinerii sale vizând caracterul de act administrativ cu caracter normativ al actului atacat în prezenta cauză. Admiterea excepţiei nulităţii recursului invocată de intimatul-pârât

 • Lipsa unor indicaţii exprese cu privire la regimul ce se aplică în privinţa plăţii dosarelor aflate deja pe rolul instanţelor. Principiul potrivit căruia clauzele neclare se interpretează în favoarea debitorului

 • Calea de atac a recursului. Mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalităţii acesteia

 • Nemotivarea recursului declarat în termenul imperativ instituit și neidentificarea motivelor de ordine publică ce pot fi invocate din oficiu. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute sub sancţiunea nulităţii

 • Motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor. Nulitatea recursului în cazul nemotivării în temenul legal

 • Solicitarea încetării și interzicerii practicilor de concurenţă neloială din partea pârâţilor, de atragere a piloţilor maritimi salariaţi ai firmei pentru desfăşurarea activităţilor profesionale-salariale sau de altă natură în cadrul firmei și încetarea şi interzicerea practicilor de concurență neloială din partea pârâţilor, de captare-atragere, deturnare a clientelei reclamantei pentru desfăşurarea activităților profesionale-comerciale

 • Dreptul reclamantului de a-şi valorifica în instanţă pretenţiile decurgând din titlul de valoare. Analiza excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune invocate de către intimatul-pârât

 • Lipsa motivelor de nelegalitate pe care se întemeiază cererea de recurs. Anularea recursului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice