Cuvinte-cheie "exceptia nulitatii recursului"

 • Pretinderea greşitei stabiliri a circumstanţelor de fapt ale cauzei ca rezultat al aprecierii eronate a probatoriilor administrate, fapt pentru care instanţa a dat/nu a dat relevanţă anumitor probe. Recurs respins ca nefondat

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea obligării pârâților la plata despăgubirilor nepatrimoniale pentru suferinţele fizice şi psihice suferite de reclamant ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul public aflat în administrarea pârâților şi a despăgubirilor patrimoniale reprezentând îngrijiri medicale

 • Solicitare privind constatarea nulității absolute a declaraţiei autentificate la notar, să se constate că reclamanții au fost expropriaţi în fapt pentru terenurile menționate și să se dispună acordarea de despăgubiri în favoarea reclamanţilor pentru deposedarea, prin exproprierea în fapt, de imobilul proprietatea acestora

 • Critici privind inadmisibilitatea acţiunii şi neefectuarea unei proceduri prealabile. Constatarea nulității recursului

 • Nemulţumiri cu privire la modul în care instanţa a administrat probatoriul. Constatarea nulității recursului declarat

 • Susținerile recurentului-reclamant privind ignorarea probelor din dosar şi solicitarea comunicării hotărârii atacate pentru a formula motivele de recurs. Constatarea nulității recursului

 • Neidentificarea existenţei unor împrejurări sau fapte care să pună în discuţie imparţialitatea judecătorului și excluderea oricărei bănuieli legitime cu privire la soluţia procesului purtat de petent. Constatarea nulității recursului

 • Plângere formulată împotriva judecătorului. Neîncadrarea criticilor în unul sau mai multe din motivele de nelegalitate prevăzute strict şi limitativ de lege. Constatarea nulității recursului declarat

 • Susţineri potrivit cărora clauzele contractuale, care au stabilit în sarcina apelantului obligaţia de a achita costurile pentru serviciile medicale de care a beneficiat şi pentru zilele de internare în spital, sunt abuzive. Constatarea nulității recursului declarat

 • Prescripţia în cazul pagubei cauzate printr-o faptă ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice