Cuvinte-cheie "Exceptia de neconstitutionalitate"

 • Absenţa unei soluţii de condamnare şi pronunţarea unei soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Neîndeplinirea condiţiilor de previzibilitate şi claritate necesare aplicării măsurilor de siguranță

 • Invocarea neclarităţii normelor a căror neconstituţionalitate a susţinut-o recurenta-reclamantă. Admiterea recursului formulat de reclamantă, casarea în parte încheierii recurate şi, în rejudecare, admiterea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale

 • Solicitare privind anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă şi repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acesteia. Anularea recursului declarat

 • Solicitarea constatării neconstituţionalităţii unei prevederi dintr-o lege. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Criticarea soluţiei de respingere a excepţiilor de neconstituţionalitate. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Infracțiunea de tentativă de omor. Transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei cu închisoarea

 • Invocarea neconstituţionalității dispoziţiilor privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Constatarea motivelor de recurs ca fiind nefondate

 • Verificarea admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate de către judecătorul în faţa căruia este ridicată. Evitarea încărcării inutile a Curţii Constituţionale şi eliminarea încercărilor de tergiversare nejustificată a cauzelor aflate pe rolul instanţelor

 • Impunerea învestirii instanţei de contencios constituţional cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate nefiind întrunite cerinţele textului legal care să facă posibilă sesizarea. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Aprecierea admisibilităţii sesizării cu excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale și constatarea excepţiei invocate ca inadmisibilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice