Cuvinte-cheie "Motive de casare"

 • Angajarea răspunderii autorului ca urmare a unui accident rutier. Admiterea cererii de acordare de daune materiale şi morale părţii reclamante

 • Susțineri în legătură cu aplicarea eronată a dispoziţiilor privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi prorogarea unor termene fără a lua în considerare reglementările privind procedurile de prevenire a insolvenţei. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Completarea motivelor de recurs depuse de recurent cu depăşirea termenului prevăzut de dispoziţiile legii. Constatarea nulității recursului declarat

 • Exercitarea mijloacelor procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească în condiţiile legii, cu respectarea acesteia. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public. Analizarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Respingerea recursului formulat ca fiind nefondat

 • Constatarea incidenței nulității recursului pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Invocarea faptului că sentinţa recurată cuprinde motive contradictorii şi străine de natura cauzei. Recurs nefondat

 • Imposibilitatea acţiunii în anulare a actului administrativ normativ de oricare dintre pârâţi. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Excepţiile netimbrării, tardivităţii şi nulităţii recursului. Aplicarea sancțiunii nulității si anularea recursului ca fiind netimbrat

 • Solicitare privind anularea în parte a Deciziei de impunere şi a anexei acesteia, în sensul înlăturării sumei reprezentând majorarea cheltuielilor nedeductibile cauzate de pierderi tehnologice

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice