Cuvinte-cheie "Motive de casare"

 • Critici privind încheierea de conexare a cererii de anulare a ordinului care formează obiectul dosarului, apreciind că aceasta a fost pronunţată cu încălcarea normelor de procedură. Recurs nefondat

 • Contestaţie administrativă împotriva soluţiei de respingere a cererii de finanţare pentru programul „Casa Verde Fotovoltaice”. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând contravaloare lucrări executate, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. Admiterea recursului declarat, casarea cauzei și trimiterea spre o nouă judecată instanţei de apel

 • Acţiune în constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată. Anularea recursului

 • Nemotivarea unei hotărâri judecătoreşti ca și motiv de recurs. Neindicarea motivelor pe care se sprijină hotărârea judecătorului, ori când cuprinde motive contradictorii sau numai motive străine de natura pricinii

 • Critici privind greşita aplicare a normelor de drept material care reglementează interpretarea contractelor, răspunderea contractuală și punerea în întârziere

 • Actul administrativ care face obiectul cauzei. Actele ce nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ

 • Susţineri privind decizia atacată ca fiind nelegală şi netemeinică deoarece se întemeiază pe o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale aplicabile. Respingerea cererii

 • Nepronunţarea instanței cu privire la întreg probatoriul administrat şi neindicarea motivelor pentru care a înlăturat probele solicitate de către reclamantă, prin care acesta dorea să dovedească temeinicia acţiunii. Admiterea recursului

 • Contestarea uneia dintre etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru treapta de practicant. Admiterea recursurilor formulate, casarea în tot a sentinţei recurate şi rejudecarea cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice