Cuvinte-cheie "Motive de casare"

 • Neidentificarea existenţei unor împrejurări sau fapte care să pună în discuţie imparţialitatea judecătorului și excluderea oricărei bănuieli legitime cu privire la soluţia procesului purtat de petent. Constatarea nulității recursului

 • Propunerea de angajare a unor cheltuieli în limita creditelor de angajament. Solicitare privind acordarea vizei pentru ordonanţarea de plăţi în cadrul activităţii de control financiar preventiv

 • Principiul supremaţiei interesului public. Rolul reglementării conflictului de interese. Prevenirea situaţiilor în care funcţionari publici sau demnitari ar sluji interesul personal, datorită existenţei unei împrejurări care le-ar aduce acestora, rudelor, prietenilor sau asociaţilor lor un anumit avantaj

 • Solicitare privind anularea deciziei de pensie şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare neplafonate

 • Inexistența dovezii săvârşirii de către pârâtă a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Cerințele cererii de recurs. Semnătura părţii sau a mandatarului părţii, a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic, precum şi motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor

 • Cerere privind anularea notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă. Motive de casare nefondate

 • Accesiunea imobiliară artificială. Dovada contrară a existenţei unei convenţii în virtutea căreia proprietarul terenului a permis edificarea construcţiei de către o altă persoană pe terenul său

 • Reputaţia profesională. Consecinţă a integrităţii profesionale şi morale, aceasta aflându-se în strânsă legătură cu independenţa, imparţialitatea şi integritatea pe care trebuie să le manifeste fiecare judecător în exercitarea profesiei

 • Contract de transfer de afaceri şi de preluare a licenţei de exploatare. Cerere de chemare în judecată întemeiată pe răspunderea civilă delictuală a recurentei-pârâte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice