Cuvinte-cheie "Motive de casare"

 • Contract de subantrepriză în construcţii. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti de către instanţa de apel. Încălcarea/aplicarea greşită a unor norme de drept material

 • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Recurs formulat şi motivat în termenul legal. Nulitatea recursului

 • Procedura recursului în casaţie. Verificarea legalității pedepsei aplicate în raport de încadrarea juridică şi de circumstanţele de fapt reţinute

 • Raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului. Critici ce nu pot fi încadrate în motivele de casare prevăzute de lege. Sancţiunea nulităţii

 • Suspiciuni cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Nulitatea recursului

 • Solicitarea anulării deciziei de respingere a contestaţiei şi a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

 • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

 • Cererea de sesizare a organelor de urmărire penală. Suspiciuni cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Constatarea recursului ca fiind nul

 • Cerere de sesizare a organelor de urmărire penală. Suspiciuni cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Nulitatea recursului

 • Contract de credit şi ipotecă mobiliară. Solicitarea anulării deciziei, emisă de pârât, prin care s-a respins cererea de plată ca tardivă. Respingerea recursului ca nefondat

 • Abonează-te la newsletter