Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019)

11 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 179

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Anexa nr. 1B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” clasa 4 „Conturi de terți” grupa 46 „Debitori și creditori diverși” contul 463 „Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate” din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (introdus prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” clasa 4 „Conturi de terți” grupa 46 „Debitori și creditori diverși”, după funcțiunea contului 462 “Creditori diverși” se introduce un nou cont, contul 463 „Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate”, cu următorul conținut:

„Contul 463 «Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate»

    Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor datorate participanților reprezentând diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat.

    Contul 463 «Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» este un cont de pasiv.

    În creditul contului 463 «Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează:

    – diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat (512).

    În debitul contului 463 «Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează:

    – sume achitate participantului reprezentând diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii (512).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate participantului care urmează a fi achitate acestora, reprezentând diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii”.

 

Anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private” din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private”  prevedea:

„Anexa nr. 2A

la normă

ADMINISTRATORI ȘI BROKERI DE PENSII PRIVATE

Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private

CLASA 1

Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate

 1. CAPITAL ȘI REZERVE
 2. Capital social
 3. Capital subscris nevărsat (P)
 4. Capital subscris vărsat (P)
 5. Alte elemente de capitaluri proprii
 6. Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
 7. Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină*1) (A/P)
 8. Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea

vânzării și alte elemente de capitaluri proprii*2) (A/P)

 1. Prime de capital
 2. Prime de emisiune (P)
 3. Prime de fuziune/divizare (P)
 4. Prime de aport (P)
 5. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)
 6. Rezerve din reevaluare (P)
 7. Rezerve
 8. Rezerve legale (P)
 9. Rezerve statutare sau contractuale (P)
 10. Alte rezerve (P)
 11. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (P)
 12. Diferențe de curs valutar din conversie*3) (A/P)
 13. Interese care nu controlează*4) (A/P)
 14. Interese care nu controlează – rezultatul exercițiului financiar (A/P)
 15. Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii (A/P)
 16. Acțiuni proprii (A)
 17. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)
 18. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)
 19. Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea

absorbantă (A)

 1. REZULTATUL REPORTAT
 2. Rezultatul reportat
 3. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
 4. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
 5. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
 6. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
 7. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme

cu directivele europene*5) (A/P)

 1. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
 2. Profit sau pierdere (A/P)
 3. Repartizarea profitului (A)
 4. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU

ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

 1. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 2. Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
 3. Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 4. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea

instrumentelor de capitaluri proprii (A)

 1. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
 2. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute

(A)

 1. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
 2. PROVIZIOANE
 3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private
 4. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (P)
 5. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (P)
 6. Provizioane nespecifice
 7. Provizioane pentru litigii (P)
 8. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)
 9. Provizioane pentru restructurare (P)
 10. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)
 11. Provizioane pentru impozite (P)
 12. Provizioane pentru terminarea contractului (P)
 13. Alte provizioane (P)
 14. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
 15. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
 16. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
 17. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)
 18. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
 19. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)
 20. Credite bancare pe termen lung
 21. Credite bancare pe termen lung (P)
 22. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)
 23. Credite externe guvernamentale (P)
 24. Credite bancare externe garantate de stat (P)
 25. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
 26. Credite de la trezoreria statului (P)
 27. Credite bancare interne garantate de stat (P)
 28. Datorii care privesc imobilizările financiare
 29. Datorii față de entitățile afiliate (P)
 30. Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
 31. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)
 32. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
 33. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)
 34. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
 35. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)
 36. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
 37. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)
 38. Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii
 39. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)
 40. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

CLASA a 2-a

Conturi de imobilizări

 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
 2. Cheltuieli de constituire (A)
 3. Cheltuieli de dezvoltare (A)
 4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)
 5. Fond comercial
 6. Fond comercial pozitiv*6) (A)
 7. Fond comercial negativ (P)
 8. Alte imobilizări necorporale (A)
 9. IMOBILIZĂRI CORPORALE
 10. Terenuri și amenajări de terenuri (A)
 11. Terenuri (A)
 12. Amenajări de terenuri (A)
 13. Construcții (A)
 14. Instalații tehnice și mijloace de transport
 15. Echipamente tehnologice (A)
 16. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)
 17. Mijloace de transport (A)
 18. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte

active corporale (A)

 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
 2. Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
 3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte

active corporale în curs de aprovizionare (A)

 1. IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUȚIE
 2. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)
 3. IMOBILIZĂRI FINANCIARE*7)
 4. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
 5. Acțiuni deținute la entități controlate în comun
 6. Titluri puse în echivalență*8) (A)
 7. Alte titluri imobilizate (A)
 8. Creanțe imobilizate
 9. Sume de încasat de la entitățile afiliate (A)
 10. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate (A)
 11. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
 12. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
 13. Creanțe legate de interesele de participare (A)
 14. Dobânda aferentă creanțelor legate de interesele de participare (A)
 15. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)
 16. Alte creanțe imobilizate (A)
 17. Depozite bancare la termen (A)
 18. Depozite pentru scopuri de garantare (A)
 19. Depozite pentru garanție gestionari (A)
 20. Alte depozite (A)
 21. Certificate de depozit (A)
 22. Certificate de trezorerie (A)
 23. Alte creanțe imobilizate (A)
 24. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
 25. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)
 26. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)
 27. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanție gestionari (A)
 28. Dobânzi aferente altor depozite (A)
 29. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)
 30. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)
 31. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
 32. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
 33. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
 34. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate

în comun (P)

 1. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
 2. IMOBILIZĂRI FINANCIARE PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC
 3. Creanțe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 4. Depozite bancare la termen destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 5. Alte creanțe pentru scopuri de garantare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 6. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate destinate acoperirii provizionului

tehnic (P)

 1. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
 2. Amortizări privind imobilizările necorporale (P)
 3. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
 4. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
 5. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și

activelor similare (P)

 1. Amortizarea fondului comercial*9) (P)
 2. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
 3. Amortizări privind imobilizările corporale
 4. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
 5. Amortizarea construcțiilor (P)
 6. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
 7. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
 8. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
 9. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P)
 10. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
 11. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,

drepturilor și activelor similare (P)

 1. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
 3. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)
 4. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)
 5. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
 6. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
 7. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
 8. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)
 9. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 10. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la filiale (P)
 11. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități

controlate în comun (P)

 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
 2. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
 3. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitățile afiliate (P)
 4. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
 5. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor legate de interesele de participare (P)
 6. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)

CLASA a 3-a

Conturi de stocuri

 1. STOCURI DE MATERIALE
 2. Materiale consumabile
 3. Materiale auxiliare (A)
 4. Combustibili (A)
 5. Piese de schimb (A)
 6. Alte materiale consumabile (A)
 7. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
 8. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
 9. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
 10. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
 11. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR
 12. Ajustări pentru deprecierea materialelor
 13. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
 14. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

CLASA a 4-a

Conturi de terți

 1. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
 2. Furnizori (P)
 3. Efecte de plătit (P)
 4. Furnizori de imobilizări (P)
 5. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
 6. Furnizori – facturi nesosite (P)
 7. Furnizori – debitori
 8. Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
 9. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A)
 10. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
 11. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
 12. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
 13. Clienți
 14. Clienți din tranzacții (A)
 15. Clienți din tranzacții – fonduri de pensii administrate privat (A)
 16. Clienți din tranzacții – fonduri de pensii facultative (A)
 17. Clienți diverși (A)
 18. Clienți incerți sau în litigiu (A)
 19. Efecte de primit de la clienți (A)
 20. Clienți – facturi de întocmit (A)
 21. Clienți – creditori (P)
 22. Clienți creditori din tranzacții (P)
 23. Alți clienți creditori (P)
 24. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE
 25. Personal – salarii datorate (P)
 26. Personal – ajutoare materiale datorate (P)
 27. Prime reprezentând participarea personalului la profit*10) (P)
 28. Avansuri acordate personalului (A)
 29. Drepturi de personal neridicate (P)
 30. Rețineri din salarii datorate terților (P)
 31. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
 32. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
 33. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)
 34. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE
 35. Asigurări sociale
 36. Contribuția unității la asigurările sociale (P)
 37. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)
 38. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
 39. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)
 40. Contribuția de asigurări sociale (P)*);
 41. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)*);
 42. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)*).
 43. Ajutor de șomaj
 44. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)
 45. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)
 46. Alte datorii și creanțe sociale
 47. Alte datorii sociale (P)
 48. Alte creanțe sociale (A)
 49. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE
 50. Impozitul pe profit/venit
 51. Impozitul pe profit (P)
 52. Impozitul pe venit*11) (P)
 53. Taxa pe valoarea adăugată
 54. TVA de plată (P)
 55. TVA de recuperat (A)
 56. TVA deductibilă (A)
 57. TVA colectată (P)
 58. TVA neexigibilă (A/P)
 59. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
 60. Subvenții
 61. Subvenții guvernamentale (A)
 62. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)
 63. Alte sume de primit cu caracter de subvenții (A)
 64. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
 65. Impozit pe dividende (P)
 66. Impozit pe clădiri și teren (P)
 67. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
 68. Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (P)
 69. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
 70. Alte datorii față de bugetul statului (P)
 71. Alte creanțe privind bugetul statului A)
 72. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI
 73. Decontări între entitățile afiliate
 74. Decontări între entitățile afiliate (A/P)
 75. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)
 76. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
 77. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
 78. Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
 79. Sume datorate acționarilor/asociaților
 80. Acționari/asociați – conturi curente (P)
 81. Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente (P)
 82. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)
 83. Dividende de plată (P)
 84. Decontări din operațiuni în participație
 85. Decontări din operațiuni în participație – pasiv (P)
 86. Decontări din operațiuni în participație – activ (A)
 87. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI
 88. Debitori diverși (A)
 89. Creditori diverși (P)
 90. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE
 91. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
 92. Venituri înregistrate în avans (P)
 93. Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)
 94. Subvenții pentru investiții
 95. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)
 96. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
 97. Donații pentru investiții (P)
 98. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
 99. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
 100. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII
 101. Decontări între unitate și subunități (A/P)
 102. Decontări între subunități (A/P)
 103. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
 104. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți (P)
 105. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – decontări în cadrul grupului și cu

acționarii/asociații (P)

 1. Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra entităților afiliate (P)
 2. Ajustări pentru deprecierea creanțelor referitoare la interesele de participare (P)
 3. Ajustări pentru deprecierea creanțelor asupra asociaților (P)
 4. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși (P)

CLASA a 5-a

Conturi de trezorerie

 1. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT*12)
 2. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
 3. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)
 4. Obligațiuni (A)
 5. Obligațiuni cotate (A)
 6. Obligațiuni necotate (A)
 7. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
 8. Alte titluri de plasament (A)
 9. Alte titluri de plasament cotate (A)
 10. Alte titluri de plasament necotate (A)
 11. Dobânzi la obligațiuni, titluri de stat și titluri de plasament (A)
 12. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P)
 13. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
 14. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)
 15. CONTURI LA BĂNCI
 16. Valori de încasat
 17. Cecuri de încasat (A)
 18. Efecte de încasat (A)
 19. Efecte remise spre scontare (A)
 20. Conturi curente la bănci
 21. Conturi la bănci în lei (A)
 22. Conturi la bănci în valută (A)
 23. Sume în curs de decontare (A)
 24. Dobânzi
 25. Dobânzi de plătit (P)
 26. Dobânzi de încasat (A)
 27. Credite bancare pe termen scurt (P)
 28. Credite bancare pe termen scurt (P)
 29. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)
 30. Credite externe guvernamentale (P)
 31. Credite externe garantate de stat (P)
 32. Credite externe garantate de bănci (P)
 33. Credite de la trezoreria statului (P)
 34. Credite interne garantate de stat (P)
 35. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
 36. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC
 37. Conturi curente la bănci destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 38. Conturi la bănci în lei destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 39. Conturi la bănci în valută destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 40. Sume în curs de decontare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 41. Titluri de stat destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 42. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)
 43. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt destinate acoperirii provizionului

tehnic (P)

 1. Ajustări pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt destinate acoperirii

provizionului tehnic (P)

 1. CASA
 2. Casa
 3. Casa în lei (A)
 4. Casa în valută (A)
 5. Alte valori
 6. Timbre fiscale și poștale (A)
 7. Bilete de tratament și odihnă (A)
 8. Tichete și bilete de călătorie (A)
 9. Alte valori (A)
 10. ACREDITIVE
 11. Acreditive
 12. Acreditive în lei (A)
 13. Acreditive în valută (A)
 14. Avansuri de trezorerie*13) (A)
 15. Avansuri de trezorerie în lei (A)
 16. Avansuri de trezorerie în valută (A)
 17. VIRAMENTE INTERNE
 18. Viramente interne (A/P)
 19. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
 20. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
 21. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)
 22. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)
 23. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)

CLASA a 6-a

Conturi de cheltuieli

 1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
 2. Cheltuieli cu materialele consumabile
 3. Cheltuieli cu materialele auxiliare
 4. Cheltuieli privind combustibilii
 5. Cheltuieli privind piesele de schimb
 6. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
 7. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 8. Cheltuieli privind materialele nestocate
 9. Cheltuieli privind energia și apa
 10. Alte cheltuieli privind materialele
 11. Reduceri comerciale primite
 12. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI
 13. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
 14. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
 15. Cheltuieli cu primele de asigurare
 16. Cheltuieli cu studiile și cercetările
 17. Cheltuieli cu pregătirea personalului
 18. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
 19. Cheltuielile suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de

pensii

 1. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii
 2. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de

pensii – Pilon 2

 1. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de

pensii – Pilon 3

 1. Cheltuieli privind suma datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii

private

 1. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către

administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de

administrarea și funcționarea Fondului de garantare

 1. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către

administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor

legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare – Pilon 2

 1. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către

administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor

legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare – Pilon 3

 1. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării

drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii

 1. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării

drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii – Pilon 2

 1. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării

drepturilor participanților și beneficiarilor fondului de pensii – Pilon 3

 1. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing
 2. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing –

Pilon 2

 1. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenților de marketing –

Pilon 3

 1. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare

provizionului tehnic

 1. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare

provizionului tehnic – Pilon 2

 1. Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare

provizionului tehnic – Pilon 3

 1. Cheltuieli cu colaboratorii
 2. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
 3. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
 4. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
 5. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
 6. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
 7. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
 8. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
 9. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
 10. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
 11. Cheltuieli privind impozitele și taxele locale
 12. Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităților din piața de capital
 13. Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
 14. CHELTUIELI CU PERSONALUL
 15. Cheltuieli cu salariile personalului
 16. Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
 17. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
 18. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
 19. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
 20. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
 21. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
 22. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
 23. Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
 24. Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
 25. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii facultative
 26. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate
 27. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
 28. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă*)

(la 21-06-2018, Clasa a 6-a Conturi de cheltuieli din anexa nr. 2A a fost completată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 8 din 5 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 21 iunie 2018 )

 1. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
 2. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
 3. Pierderi din creanțe și debitori diverși
 4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
 5. Alte cheltuieli de exploatare
 6. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități
 7. Cheltuieli cu donațiile acordate
 8. Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de

capital

 1. Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative

speciale*14)

 1. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
 2. Alte cheltuieli de exploatare
 3. CHELTUIELI FINANCIARE
 4. Pierderi din creanțe legate de participații
 5. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
 6. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
 7. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
 8. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
 9. Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*15)
 10. Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din

investiția netă într-o operațiune din străinătate

 1. Cheltuieli privind dobânzile
 2. Cheltuieli privind sconturile acordate
 3. Alte cheltuieli financiare
 4. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
 5. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
 6. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
 7. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
 8. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii

private

 1. Alte cheltuieli de exploatare privind provizioanele
 2. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților
 3. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor

compensate pe termen scurt

 1. Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime

de plătit

 1. Cheltuieli cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare
 2. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii postangajare
 3. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea

contractului de muncă

 1. Cheltuieli cu provizioane pentru litigii
 2. Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
 3. Cheltuieli cu alte provizioane
 4. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
 5. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
 6. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
 7. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
 8. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
 9. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor

financiare

 1. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
 2. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor
 3. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE
 4. Cheltuieli cu impozitul pe profit
 5. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*16)

CLASA a 7-a

Conturi de venituri

 1. CIFRA DE AFACERI
 2. Venituri din servicii prestate
 3. Venituri din servicii prestate – Pilon 2
 4. Comision de administrare – Pilon 2
 5. Comision de administrare din contribuții plătite – Pilon 2
 6. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat

privat – Pilon 2

 1. Penalități de transfer – Pilon 2
 2. Tarife pentru servicii la cerere – Pilon 2
 3. Venituri din activitatea de marketing – Pilon 2
 4. Venituri din servicii prestate – Pilon 3
 5. Comision de administrare – Pilon 3
 6. Comision de administrare din contribuții plătite – Pilon 3
 7. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative –

Pilon 3

 1. Penalități de transfer – Pilon 3
 2. Tarife pentru servicii la cerere – Pilon 3
 3. Venituri din activitatea de marketing – Pilon 3
 4. Venituri din studii și cercetări
 5. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
 6. Venituri din activități diverse
 7. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI
 8. Venituri din producția de imobilizări necorporale
 9. Venituri din producția de imobilizări corporale
 10. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE
 11. Venituri din subvenții de exploatare
 12. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri*17)
 13. Venituri din subvenții de exploatare pentru materiale consumabile
 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
 16. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
 17. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
 18. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
 19. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
 20. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
 21. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
 22. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
 23. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
 24. Alte venituri din exploatare
 25. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
 26. Venituri din donații primite
 27. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital
 28. Venituri din subvenții pentru investiții
 29. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții

cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar

 1. Câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase
 2. Alte venituri din exploatare
 3. VENITURI FINANCIARE
 4. Venituri din imobilizări financiare
 5. Venituri din acțiuni deținute la filiale
 6. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun
 7. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
 8. Venituri din investiții financiare cedate
 9. Venituri din imobilizări financiare cedate
 10. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
 11. Venituri din diferențe de curs valutar
 12. Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*18)
 13. Diferențe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din

investiția netă într-o operațiune din străinătate

 1. Venituri din dobânzi
 2. Venituri din sconturi obținute
 3. Alte venituri financiare
 4. Plus valori din ajustări aferente valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare
 5. Alte venituri financiare
 6. VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
 7. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
 8. Venituri din provizioane
 9. Venituri din provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private
 10. Alte venituri din provizioane
 11. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaților
 12. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaților sub forma absențelor

compensate pe termen scurt

 1. Venituri cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de

plătit

 1. Venituri cu provizioane pentru pensii și alte obligații similare
 2. Venituri cu provizioane pentru beneficii postangajare
 3. Venituri cu provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea

contractului de muncă

 1. Venituri cu provizioane pentru litigii
 2. Venituri cu provizioane pentru restructurare
 3. Venituri cu alte provizioane
 4. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
 5. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
 6. Venituri din fondul comercial negativ
 7. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață

utilă nedeterminată

 1. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
 2. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
 3. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA a 8-a

Conturi speciale

 1. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
 2. Volumul provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele

schemelor de pensii private

 1. Angajamente acordate
 2. Angajamente primite
 3. Alte conturi în afara bilanțului
 4. Imobilizări corporale luate cu chirie
 5. Valori materiale primite spre administrare
 6. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
 7. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
 8. Stocuri de natura altor materiale date în folosință
 9. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
 10. Efecte scontate neajunse la scadență
 11. Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie
 12. Alte valori în afara bilanțului
 13. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență
 14. Dobânzi de plătit
 15. Dobânzi de încasat
 16. Active contingente
 17. Datorii contingente
 18. BILANȚ
 19. Bilanț de deschidere
 20. Bilanț de închidere

Notă

*1) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

*2) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

*3) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

*4) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

*5) În acest cont se evidențiază eventualele diferențe rezultate din dispozițiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condițiile prevăzute de acestea.

*6) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.

*7) Această grupă cuprinde imobilizările financiare cu excepția celor destinate acoperirii provizioanelor tehnice.

*8) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

*9) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.

*10) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

*11) Se utilizează pentru evidențierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

*12) Această grupă cuprinde investițiile pe termen scurt cu excepția celor destinate acoperirii provizionului tehnic.

*13) În acest cont vor fi evidențiate și sumele acordate prin sistemul de carduri.

*14) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

*15) În acest cont nu se înregistrează diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.

*16) Se utilizează conform reglementărilor legale.

*17) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

*18) În acest cont nu se înregistrează diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină.”.

Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019) was last modified: aprilie 11th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter