Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019)

11 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1138

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

(M. Of. nr. 706 și 706 bis din 21 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 8/2019

(M. Of. nr. 266 din 8 aprilie 2019)

– modifică: art. 138 alin. (2), anexa br. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative”,  anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private”, anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private”, anexa nr. A1 „Bilanț”, anexa nr. A2 „Contul de profit și pierdere”, anexa nr. B1 „Bilanț”, anexa nr. B2 „Contul de profit și pierdere”, anexa nr. D1 „Bilanț”, anexa nr. D2 „Contul de profit și pierdere”;

– introduce: art. 136 alin. (5)-(6), anexa nr. 1B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” clasa 4 „Conturi de terți” grupa 46 „Debitori și creditori diverși” contul 463 „Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate”,  anexa nr. 2B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private” clasa 4 „Conturi de terți” grupa 43 „Asigurări sociale” contul 436 „Contribuția asigurătorie pentru muncă”, anexa nr. 2B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private” clasa 6 „Conturi de cheltuieli” grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” contul 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”,  anexa nr. 3B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private” clasa a 4-a „Conturi de terți” grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi assimilate” contul 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă”, anexa nr. 3B „Funcțiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private” clasa a 6-a „Conturi de cheltuieli” grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” contul 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”;

 – abrogă: art. 203 alin. (7).

 

În M. Of. nr. 266 din 8 aprilie 2019 s-a publicat Norma ASF nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Normei ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivei norme.

 

Art. 136 alin. (5)-(6) din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (introdus prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 136, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul conținut:

„(5) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii inițiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabilește o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.

(6) Entitatea revizuiește metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă”.

 

Art. 138 alin. (2) din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 138, alin. (2) prevedea:

„(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 138, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului”.

 

Art. 203 alin. (7) din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (abrogat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 203, alin. (7) prevedea:

„(7) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 203, alin. (7) se abrogă.

 

Anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” din Norma ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (modificat prin Norma ASF nr. 8/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” prevedea:

„Anexa nr. 1A

la normă

FONDURI DE PENSII PRIVATE

Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative

CLASA 1

Conturi de capitaluri

 1. CAPITAL ȘI REZERVE
 2. Capitalul fondului de pensii private
 3. Capital privind unitățile de fond (P)
 4. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (P)
 5. REZULTATUL REPORTAT
 6. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (A/P)
 7. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
 8. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
 9. Profit sau pierdere (A/P)
 10. Repartizarea profitului (A)

CLASA a 2-a

Conturi de imobilizări

 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
 2. Alte titluri imobilizate (A)
 3. Creanțe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcție de entitățile la

care sunt deținute) (A)

 1. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (cu cont analitic atribuit de

fond) (P)

CLASA a 4-a

Conturi de terți

 1. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
 2. Furnizori (P)
 3. Efecte de plătit (P)
 4. Furnizori – facturi nesosite (P)
 5. Furnizori – debitori (A)
 6. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
 7. Clienți (A)
 8. Efecte de primit de la clienți (A)
 9. Clienți creditori (P)
 10. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE
 11. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
 12. DECONTĂRI CU PARTICIPANȚII
 13. Decontări cu participanții fondurilor de pensii private (P)
 14. Participanții la fondul de pensii care sunt contribuabili (P)
 15. Sume datorate participanților la fondurile de pensii (pensii, restituiri etc.) (A)
 16. Sume datorate cu titlu de plată participanților și/sau beneficiarilor fondurilor

de pensii private (P)

 1. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI
 2. Debitori diverși (A)
 3. Creditori diverși (P)
 4. Creditor – depozitar al fondului de pensii (P)
 5. Creditor – societate de servicii de investiții financiare (intermediar) (P)
 6. Creditor – auditorul fondului de pensii (P)
 7. Creditor – administrator de fond de pensii (P)
 8. Alți creditori diverși (P)
 9. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE
 10. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
 11. Venituri înregistrate în avans (P)
 12. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P)

CLASA a 5-a

Conturi de trezorerie

 1. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
 2. Obligațiuni (A)
 3. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
 4. Alte titluri de plasament (A)
 5. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)
 6. Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt (P)
 7. CONTURI LA BĂNCI
 8. Valori de încasat
 9. Cecuri de încasat (A)
 10. Efecte de încasat (A)
 11. Efecte remise spre scontare (A)
 12. Conturi curente la bănci
 13. Conturi la bănci în lei (A)
 14. Conturi la bănci în lei – cont colector (A)
 15. Conturi la bănci în lei – cont de investiții (A)
 16. Conturi la bănci în lei – cont de transfer (A)
 17. Conturi la bănci în lei – cont DIP (A)
 18. Conturi la bănci în lei – cont DIP plată unică (A)*);
 19. Conturi la bănci în lei – cont DIP plată eșalonată (A)*).
 20. Conturi la bănci în valută (A)
 21. Sume în curs de decontare (A)
 22. Sume în curs de decontare – cont colector (A)
 23. Sume în curs de decontare – cont de investiții (A)
 24. Sume în curs de decontare – cont de transfer (A)
 25. Sume în curs de decontare – cont DIP (A)
 26. Sume în curs de decontare – cont DIP plată unică (A)*);
 27. Sume în curs de decontare – cont DIP plată eșalonată (A)*).
 28. Dobânzi
 29. Dobânzi de plătit (P)
 30. Dobânzi de încasat (A)
 31. CASA
 32. Casa
 33. Casa în lei (A)
 34. Casa în valută (A)
 35. VIRAMENTE INTERNE
 36. Viramente interne (A/P)

CLASA a 6-a

Conturi de cheltuieli

 1. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
 2. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
 3. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului
 4. Cheltuieli privind activitatea de depozitare
 5. Cheltuieli privind activitatea de custodie
 6. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții

financiare (intermediarilor)

 1. Cheltuieli privind onorariile de audit
 2. Cheltuieli privind comisioanele administratorului
 3. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
 4. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
 5. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
 6. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
 8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
 9. Pierderi din creanțe și debitori diverși
 10. Alte cheltuieli de exploatare
 11. Despăgubiri, amenzi și penalități
 12. Alte cheltuieli de exploatare
 13. CHELTUIELI FINANCIARE
 14. Pierderi din creanțe legate de participații
 15. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
 16. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
 17. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
 18. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
 19. Cheltuieli privind dobânzile
 20. Cheltuieli privind sconturile acordate
 21. Alte cheltuieli financiare

CLASA a 7-a

Conturi de venituri

 1. VENITURI DIN COMISIOANE
 2. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii
 3. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
 4. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
 5. Alte venituri din exploatare
 6. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
 7. Venituri din donații și subvenții primite
 8. Alte venituri din exploatare
 9. VENITURI FINANCIARE
 10. Venituri din imobilizări financiare
 11. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
 12. Venituri din creanțe imobilizate
 13. Venituri din investiții financiare cedate
 14. Venituri din imobilizări financiare cedate
 15. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
 16. Venituri din diferențe de curs valutar
 17. Venituri din dobânzi
 18. Venituri din sconturi obținute
 19. Alte venituri financiare

CLASA a 8-a

Conturi speciale

 1. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
 2. Debitori participanți la un fond de pensii
 3. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat [(evidența participanților

în plată, debit și sumă achitată, pe cod numeric personal (CNP)]

 1. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, contribuție lunară
 2. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, prin transferul la cerere

al participantului

 1. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, prin transfer la decizie
 2. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator (evidența

participanților în plată, debit și sumă achitată, pe CNP)

 1. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, contribuție lunară
 2. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, prin transferul la

cerere al participantului

 1. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, prin transfer la

decizie

 1. Pensii în plată (evidența pensiilor achitate participanților, sumă datorată și sumă

plătită, pe CNP)

 1. Pensii în plată cu întrunirea condițiilor de intrare în drept de plată
 2. Pensii în plată în caz de invaliditate permanentă
 3. Pensii în plată în caz de deces
 4. Transfer la un alt fond de pensii facultativ la cererea participantului
 5. Transfer la un alt fond de pensii prin decizie
 6. Retragerea participantului la cererea acestuia
 7. BILANȚ
 8. Bilanț de deschidere
 9. Bilanț de închidere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative” se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXA 1A

la normă

 

FONDURI DE PENSII PRIVATE

 

    Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative

 

                         CLASA 1

Conturi de capitaluri

 

 1. CAPITAL ȘI REZERVE

 

 1. Capitalul fondului de pensii private
 2. Capital privind unitățile de fond (P)
 3. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (P)

 

 1. REZULTATUL REPORTAT

 

 1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (A/P)
 2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

 

 1. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

 

 1. Profit sau pierdere (A/P)
 2. Repartizarea profitului (A)

 

                         CLASA a 2-a

Conturi de imobilizări

 

 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
 2. Alte titluri imobilizate (A)
 3. Creanțe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcție de entitățile la care sunt deținute) (A)
 4. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (cu cont analitic atribuit de fond) (P)

 

                         CLASA a 4-a

Conturi de terți

 

 1. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Furnizori (P)
 2. Efecte de plătit (P)
 3. Furnizori – facturi nesosite (P)
 4. Furnizori – debitori (A)

 

 1. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Clienți (A)
 2. Efecte de primit de la clienți (A)
 3. Clienți creditori (P)

 

 1. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE

 

 1. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)

 

 1. DECONTĂRI CU PARTICIPANȚII

 

 1. Decontări cu participanții fondurilor de pensii private (P)
 2. Participanții la fondul de pensii care sunt contribuabili (P)
 3. Sume datorate participanților la fondurile de pensii (pensii, restituiri etc.) (A)
 4. Sume datorate cu titlu de plată participanților și/sau beneficiarilor fondurilor de pensii private (P)

 

 1. DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI

 

 1. Debitori diverși (A)
 2. Creditori diverși (P)
 3. Creditor – depozitar al fondului de pensii (P)
 4. Creditor – societate de servicii de investiții financiare (intermediar) (P)
 5. Creditor – auditorul fondului de pensii (P)
 6. Creditor – administrator de fond de pensii (P)
 7. Alți creditori diverși (P)
 8. Diferența necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate (P)

 

 1. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE

 

 1. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
 2. Venituri înregistrate în avans (P)
 3. Decontări din operații în curs de clarificare (A/P)

 

                         CLASA a 5-a

Conturi de trezorerie

 

 1. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

 

 1. Obligațiuni (A)
 2. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
 3. Alte titluri de plasament (A)
 4. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)
 5. Vărsăminte de efectuat pentru investiții financiare pe termen scurt (P)

 

 1. CONTURI LA BĂNCI

 

 1. Valori de încasat
 2. Cecuri de încasat (A)
 3. Efecte de încasat (A)
 4. Efecte remise spre scontare (A)
 5. Conturi curente la bănci
 6. Conturi la bănci în lei (A)
 7. Conturi la bănci în lei – cont colector (A)
 8. Conturi la bănci în lei – cont de investiții (A)
 9. Conturi la bănci în lei – cont de transfer (A)
 10. Conturi la bănci în lei – cont DIP (A)
 11. Conturi la bănci în lei – cont DIP plată unică (A)
 12. Conturi la bănci în lei – cont DIP plată eșalonată (A)
 13. Conturi la bănci în valută (A)
 14. Sume în curs de decontare (A)
 15. Sume în curs de decontare – cont colector (A)
 16. Sume în curs de decontare – cont de investiții (A)
 17. Sume în curs de decontare – cont de transfer (A)
 18. Sume în curs de decontare – cont DIP (A)
 19. Sume în curs de decontare – cont DIP plată unică (A)
 20. Sume în curs de decontare – cont DIP plată eșalonată (A)
 21. Dobânzi
 22. Dobânzi de plătit (P)
 23. Dobânzi de încasat (A)

 

 1. CASA

 

 1. Casa
 2. Casa în lei (A)
 3. Casa în valută (A)

 

 1. VIRAMENTE INTERNE

 

 1. Viramente interne (A/P)

 

                         CLASA a 6-a

Conturi de cheltuieli

 

 1. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

 

 1. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
 2. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului
 3. Cheltuieli privind activitatea de depozitare
 4. Cheltuieli privind activitatea de custodie
 5. Cheltuieli privind activitatea de decontare
 6. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor)
 7. Cheltuieli privind onorariile de audit
 8. Cheltuieli privind comisioanele administratorului
 9. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile
 10. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
 11. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

 

 1. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

 

 1. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

 

 1. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 

 1. Pierderi din creanțe și debitori diverși
 2. Alte cheltuieli de exploatare
 3. Despăgubiri, amenzi și penalități
 4. Alte cheltuieli de exploatare

 

 1. CHELTUIELI FINANCIARE

 

 1. Pierderi din creanțe legate de participații
 2. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
 3. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
 4. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
 5. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
 6. Cheltuieli privind dobânzile
 7. Cheltuieli privind sconturile acordate
 8. Alte cheltuieli financiare

 

                         CLASA a 7-a

Conturi de venituri

 

 1. VENITURI DIN COMISIOANE

 

 1. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii

 

 1. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 1. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
 2. Alte venituri din exploatare
 3. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
 4. Venituri din donații și subvenții primite
 5. Alte venituri din exploatare

 

 1. VENITURI FINANCIARE

 

 1. Venituri din imobilizări financiare
 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
 3. Venituri din creanțe imobilizate
 4. Venituri din investiții financiare cedate
 5. Venituri din imobilizări financiare cedate
 6. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
 7. Venituri din diferențe de curs valutar
 8. Venituri din dobânzi
 9. Venituri din sconturi obținute
 10. Alte venituri financiare

 

                         CLASA a 8-a

Conturi speciale

 

 1. CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI

 

 1. Debitori participanți la un fond de pensii
 2. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat [(evidența participanților în plată, debit și sumă achitată, pe cod numeric personal (CNP)]
 3. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, contribuție lunară
 4. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, prin transferul la cerere al participantului
 5. Debitori participanți la un fond de pensii – angajat, prin transfer la decizie
 6. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator (evidența participanților în plată, debit și sumă achitată, pe CNP)
 7. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, contribuție lunară
 8. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, prin transferul la cerere al participantului
 9. Debitori participanți la un fond de pensii – angajator, prin transfer la decizie
 10. Pensii în plată (evidența pensiilor achitate participanților, sumă datorată și sumă plătită, pe CNP)
 11. Pensii în plată cu întrunirea condițiilor de intrare în drept de plată
 12. Pensii în plată în caz de invaliditate permanentă
 13. Pensii în plată în caz de deces
 14. Transfer la un alt fond de pensii facultativ la cererea participantului
 15. Transfer la un alt fond de pensii prin decizie
 16. Retragerea participantului la cererea acestuia

 

 1. BILANȚ

 

 1. Bilanț de deschidere
 2. Bilanț de închidere”.
Reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private – modificări (Norma ASF nr. 8/2019) was last modified: aprilie 11th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter