Obligaţia părților de a îndeplini actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător. Recurs respins ca inadmisibil

11 oct. 2023
Vizualizari: 499
  • NCPC: art. 129 alin. (1)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (2)
  • NCPC: art. 508 alin. (4)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 1

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mehedinți, secția I civilă, la data de 14 iulie 2017, sub nr. x/2017, revizuentul A. a solicitat, în contradictoriu cu intimații B., C. și Primarul Orașului Bumbești Jiu, revizuirea sentinței nr. 95/05.12.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți.

Prin sentința civilă nr. 1/REV din 23 februarie 2021, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, secția I civilă, în dosarul nr. x/2017, s-a constatat perimată cererea de revizuire formulată de revizuentul-intervenient A., în contradictoriu cu intimații B., C., Primarul Orașului Bumbești Jiu, împotriva sentinței civile nr. 95/05.12.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. x/2013, având ca obiect Legea 10/2001.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1098 din 18 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în raport de excepția inadmisibilității recursului, reținută prin raportul întocmit în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 457 alin. (1) C. proc. civ.: „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și în termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Legalitatea căii de atac presupune că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac reglementate de lege, în afara acestora neputându-se folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (1) din C. proc. civ., legiuitorul a impus în sarcina părților obligația îndeplinirii actelor de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător.

Revine, așadar, persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă și de a formula căile de atac pe care le consideră necesare în apărarea drepturilor sale, însă în condițiile legii, cu respectarea normelor procesuale civile de ordine publică care reglementează regulile de sesizare a instanțelor judecătorești și de soluționare a cererilor deduse judecății, implicit și a căilor de atac.

Conform dispozițiilor art. 483 alin. (1) din C. proc. civ., pot fi recurate hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege.

Iar, art. 634 alin. (1) pct. 1 din C. proc. civ. prevede că sunt hotărâri definitive hotărârile care nu sunt supuse apelului și nici recursului.

În speță, calea de atac are ca obiect decizia nr. 972/2021 din 28 octombrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, prin care a fost respinsă, ca nefondată, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 710/2021 din 31 august 2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, în dosarul nr. x/2021.

Se reține că, potrivit dispozițiilor art. 508 alin. (4) din C. proc. civ. „Hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Hotărârea atacată cu contestație în anulare, respectiv decizia civilă nr. 710/2021 din 31 august 2021 a Curții de Apel Craiova, este o hotărâre definitivă, pronunțată în soluționarea unei contestații în anulare formulate împotriva deciziei civile nr. 480/2021 din 20 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, în dosarul nr. x/2017, prin care a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-revizuent A., împotriva sentinței civile nr. l/REV din 23 februarie 2021, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, secția I civilă, în dosarul nr. x/2017.

Dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. stipulează că au caracter definitiv hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii.

Așadar, cum hotărârea ce a făcut obiectul contestației în anulare este o decizie definitivă, și deci, în aplicarea dispozițiilor mai sus menționate, nu este susceptibilă de recurs, rezultă că și decizia ce face obiectul prezentei căi de atac, respectiv decizia nr. 972/2021 din 28 octombrie 2021 a Curții de Apel Craiova, secția I civilă, este o decizie definitivă, care nu poate fi supusă controlului de legalitate prin exercitarea căii extraordinare de atac a recursului.

În consecință, pentru considerentele prezentate, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 972/2021 din data de 28 octombrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, în dosarul nr. x/2021.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Obligația părților de a îndeplini actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător. Recurs respins ca inadmisibil was last modified: octombrie 10th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.