Neatașarea la cererea de recurs a dovezii achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

16 dec. 2022
Vizualizari: 319
  • NCPC: art. 248
  • NCPC: art. 486 alin. (3)
  • NCPC: art. 493 alin. (2) şi (3)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24

Prin cererea înregistrată initial pe rolul Curții de Apel Cluj, secția a II-a contencios administrativ și fiscal și ulterior pe rolul secției a III-a contencios administrativ și fiscal, potrivit încheierii de scoatere de pe rol din 15 octombrie 2015, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, emiterea în favoarea sa autorizației de pescuit recreativ sportiv pentru cursurile de ape pentru a căror gestionare a încheiat cu pârâta actul adițional nr. 3/03.03.2015, la Contractul nr. x/1988 și plata de despăgubiri materiale și morale în cuantum de 45.000 RON precum și la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 199 din 25 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Circumstanțele cauzei

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată initial pe rolul Curții de Apel Cluj, secția a II-a contencios administrativ și fiscal și ulterior pe rolul secției a III-a contencios administrativ și fiscal, potrivit încheierii de scoatere de pe rol din 15 octombrie 2015, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, emiterea în favoarea sa autorizației de pescuit recreativ sportiv pentru cursurile de ape pentru a căror gestionare a încheiat cu pârâta actul adițional nr. 3/03.03.2015, la Contractul nr. x/1988 și plata de despăgubiri materiale și morale în cuantum de 45.000 RON precum și la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea primei instanțe

Curtea de Apel Cluj, secția a III-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, prin sentința nr. 52 din 4 decembrie 2015, a admis, în parte, cererea formulată de reclamantă, a obligat pârâta să emită pentru reclamantă autorizația de pescuit recreativ sportiv pentru cursurile de apă pentru a căror gestionare s-a încheiat actul adițional nr. 3/03.03.2015 la contractul nr. x/1988 și să achite reclamantei 50 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, respingând celelalte capete de cerere.

3. Calea de atac exercitată

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, solicitând admiterea recursului, casarea sentinței atacate și pe fond respingerea acțiunii.

4. Apărarea intimatei-reclamante

Prin întâmpinare, intimata-reclamantă A. a invocat excepția nulității recursului pentru nemotivare, iar pe fond a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

5. Procedura de examinare a recursului în completul de filtru

Raportul întocmit potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (2) și (3) din C. proc. civ., republicat, a fost analizat în completul de filtru și comunicat părților în baza încheierii de ședință din data de 9 noiembrie 2017, potrivit art. 493 alin. (4) din C. proc. civ.

Totodată, completul de filtru a apreciat incidența în cauză a prevederilor art. 493 alin. (5) din C. proc. civ.

II.Considerentele Înaltei Curți asupra recursului

1. Examinând cererea de recurs prin prisma dispozițiilor incidente, Înalta Curte va face aplicarea dispozițiilor art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., ținând seama și de prevederile art. 499 din același cod.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

1.1. Argumente de fapt și de drept relevante

Înalta Curte va analiza cu prioritate excepția netimbrării recursului, conform art. 248 din C. proc. civ.

1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de formă

În speță, se constată că recurenta-reclamantă nu a atașat la cererea de recurs dovada achitării taxei judiciare de timbru, în sumă de 100 RON, obligație dispusă în sarcina acestuia potrivit comunicării existente la dosar, conform art. 24 din O.U.G. nr. 80/2013.

Totodată, se reține că prevederile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. arată că mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) și art. 486 alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.

2. Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., Înalta Curte va anula recursul, ca netimbrat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neatașarea la cererea de recurs a dovezii achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat was last modified: decembrie 14th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.