Cuvinte-cheie "Taxa judiciară de timbru"

 • Invocarea aspectelor legate de pretinse nereguli privind repartizarea aleatorie şi de faptul că nu s-ar fi comunicat termenul în care trebuia să se achite taxa judiciară de timbru datorată pentru soluţionarea cererii de recuzare. Nulitatea recursului

 • Recurs formulat în vederea recunoaştereii unui drept de superficie în favoarea recurentului-pârât. Recurs nefondat

 • Cerere de chemare în judecată privind despăgubiri civile pentru prejudiciul moral constând în vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie

 • Neatașarea la cererea de recurs a dovezii achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • Excepţia netimbrării. Obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • Excepţia netimbrării recursului. Plata anticipată a taxelor judiciare de timbru

 • Analiza excepţiei tardivităţii recursului. Termenul de promovare a căilor de atac. Pierderea dreptului procesual de a efectua actul de procedură

 • SENIOR-EDITOR | | 6 oct. 2016

  Procedura stabilirii taxei judiciare de timbru – o cutumă judecătorească nelegală?

 • Chitanța reprezentând taxa judiciară de timbru are natura unui titlu de valoare la purtător

 • O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice