Cuvinte-cheie "Nulitate"

 • Susținerile recurentului-reclamant privind ignorarea probelor din dosar şi solicitarea comunicării hotărârii atacate pentru a formula motivele de recurs. Constatarea nulității recursului

 • Susţineri privind încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează instituţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Critici referitoare la respingerea de către prima instanţă a excepţiei necompetenţei materiale procesuale şi teritoriale, întemeiate pe argumentul că cererea dedusă judecăţii este supusă jurisdicţiei maritime/fluviale. Recurs respins ca nefondat

 • Semnătura unui înscris. Însuşirea conţinutului cererii de către titularul său. Constatarea lipsei semnăturii și anularea recursului declarat

 • Cerere privind constatarea lipsei calităţii procesuale a reclamanţilor, constatarea nulităţii actului administrativ de aplicare a sancţiunii contravenţionale, anularea deciziei privind constatarea și sancţionarea unor fapte anticoncurențiale și reducerea amenzii până la nivelul minim legal. Admiterea excepţiei tardivităţii recursului și respingerea recursului reclamanților ca tardiv formulat

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate

 • Invocarea excepţiei nulităţii recursului din perspectiva lipsei semnăturii olografe în original şi a neindicării sediului intimatului în cuprinsul cererii de recurs. Respingerea recursului ca nefondat

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Sancțiunea nulității recursului

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Decăderea din exercitarea dreptului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice