Cuvinte-cheie "Nulitate"

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Sancțiunea nulității recursului

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Decăderea din exercitarea dreptului

 • Nemulțumiri în privința modalității în care instanţa a dispus suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Anularea recursului declarat

 • Diminuarea daunelor morale acordate părţii. Realizarea unui just echilibru în stabilirea daunelor morale acordate părţii prin raportare la situaţia de fapt şi probele administrate în cauză

 • Obligaţia reclamantului de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru. Recurs anulat ca netimbrat

 • Cerere de chemare în judecată netimbrată sau insuficient timbrată. Anularea recursului ca netimbrat

 • Actele de reconstituire şi de constituire a dreptului de proprietate. Solicitare privind repunerea părţilor în situaţia anterioară. Recurs nefondat

 • Principiul accesorium sequitur principale. Impunerea anulării debitului accesoriu celui principal anulat

 • Neexecutare culpabilă a obligaţiei de întreţinere din partea intimaţilor-pârâţi. Imposibilitatea încadrării criticilor formulate în motivele de nelegalitate prevăzute de lege. Anularea recursului declarat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice