Cuvinte-cheie "Nulitate"

 • Asumarea unei obligaţii de garanţie de către o societate pentru o persoană fizică. Hotărârea adunării asociaţilor

 • Securitatea raporturilor juridice. Dreptul de proprietate dobândit de cumpărătorii de buna-credinţă

 • Motiv de recurs privind lipsa semnăturilor de pe hotărârea comunicată. Nulitatea recursului declarat

 • Invocarea excepţiei nulităţii recursului. Constatarea nulității cererii de recurs

 • Invocarea nelegalității hotărârii atacate ca fiind dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material fără dezvoltarea criticilor care să poate fi circumscrise vreunuia dintre cazurile de casare prevăzute de lege. Anularea recursului

 • Critici vizând admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi termenul de prescripţie. Nulitatea recursului

 • Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru. Scopul stabilirii caracterului timbrabil sau netimbrabil al cererii

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • Principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil. Stabilirea obiectului şi limitelor procesului prin cererile şi apărările părţilor

 • Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului declarat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice