MF. Proiect: Ordin pentru modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal

5 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 65

Potrivit site-ului oficial (www.mfinante.gov.ro), luni, 5 aprilie a.c., Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Redăm, în continuare, principalele dispoziții prevăzute în Proiect:

Art. I. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 10 mai 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul 3 se abrogă.

2. La articolul 5, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1)  Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice, rezidente în România, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, altele decât cele prevăzute la art. 1, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri și cererile aferente, prevăzute la art.1, pentru eliberarea acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

  (2) Cererile prevăzute la art. 1 transmise de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depun în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF».”

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.8 Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția generală de asistență pentru contribuabili, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la referatul de aprobare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MF. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea Codului fiscal

MF. Proiect: Ordin pentru modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal was last modified: aprilie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter