MF. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea Codului fiscal

5 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 76

Potrivit site-ului oficial (www.mfinante.gov.ro), luni, 5 aprilie a.c., Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Redăm, în continuare, principalele dispoziții prevăzute în Proiect:

Art. I. –   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 266, alineatul (1), punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

„35. vânzarea intracomunitară de bunuri la distanță înseamnă o livrare de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) livrarea de bunuri este efectuată către o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziții intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operațiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) și (8) și art. 3151 (9) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcționare de probă, de către furnizor sau în contul acestuia;”

2. La articolul 266, alineatul (1), după punctul 35, se introduce un nou punct, punctul 36, cu următorul cuprins:

„36. vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe înseamnă o livrare de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o țară terță către un client dintr-un stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) livrarea de bunuri este efectuată către o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziții intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operațiuni impozabile în România în temeiul art. 268 alin. (4) și (8) și art. 3151 (9) sau pentru orice altă persoană neimpozabilă;

b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcționare de probă, de către furnizor sau în contul acestuia.”

3. La articolul 268, alineatul (9), litera b), se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) operațiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții. În prezentul titlu aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 2921 și art. 294-296;”

4. La articolul 270, după alin. (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) și (16), cu următorul cuprins:

„(15) În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, se consideră că această persoană impozabilă a primit și a livrat ea însăși bunurile respective. Noțiunea «valoare intrinsecă» are sensul stabilit la art. 1 pct. 48 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

 (16) În cazul în care o persoană impozabilă, prin utilizarea unei interfețe electronice cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, facilitează livrarea de bunuri în Uniunea Europeană de către o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană către o persoană neimpozabilă, se consideră că persoana impozabilă care a facilitat livrarea a primit și a livrat ea însăși bunurile respective.”

(…)

16. Titlul articolului 314 se înlocuiește cu următorul text:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

17. La articolul 314, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care are loc prestarea de servicii în conformitate cu art. 278.”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la nota de fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MF. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie

MF. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea Codului fiscal was last modified: aprilie 5th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter