Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune

31 oct. 2023
Vizualizari: 349
 • Legea nr. 241/2005: art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3)
 • Legea nr. 656/2002: art. 29 lit. b)
 • NCP: art. 289
 • NCP: art. 35
 • NCP: art. 367 alin. (1) şi (2)
 • NCP: art. 38
 • NCP: art. 48
 • NCP: art. 5
 • NCPP: art. 249
 • NCPP: art. 250
 • NCPP: art. 250^1
 • NCPP: art. 250^2

Prin încheierea din data de 27 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014 în baza art. 250^2 C. proc. pen., au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele date în dosarul nr. x/2014 asupra bunurilor asupra bunurilor mai multor inculpații inculpaților, printre care și:

– A.: autoturism marca x, cu serie șasiu x, cu nr. de înmatriculare AR11VUR, deținut de către inc. A.; autoturism marca x, cu serie șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, deținut de către inc. A.; imobilul situat în loc. Micalaca, jud. Arad, înscris în cartea funciară nr. x UAT Arad, proprietar inc. A.; suma de 8.000 RON; popririi asupra 1/3 din sumele care provin din salarii, virate în contul bancar deschis la B.;

– C.: teren intravilan situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 316 mp și construcțiile aferente, respectiv casă de locuit P+1E și anexe P+1E, nr. cadastral x, carte funciară nr. x; teren situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 1189 mp și construcțiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x; teren situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 1219 mp și construcțiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x;

– D. S.R.L. -E. S.A. (total 515,40 RON); B. S.A. (13,71 RON); F. (total 27.112,23 RON); G. S.A. (560,77 RON); H. (600.461 RON) poprirea asupra sumelor de bani aflate în/și cu care vor fi alimentate conturile inculpatei la I.; F.; G., B., J., E.;

Pentru a dispune astfel instanța de fond a reținut că, analizând temeinicia măsurilor asigurătorii, potrivit art. 250^2 C. proc. pen., subzistă toate temeiurile avute în vedere la luarea acestor măsuri.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 143 din 9 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând legalitatea și temeinicia încheierii contestate, atât prin prisma motivelor invocate cât și din oficiu, sub toate aspectele, Înalta Curte constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. x refăcut din data de 06 aprilie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, printre alții au fost trimiși în judecată inculpații:

– C., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), în condițiile art. 5 și art. 38 C. pen.

– A., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, fapte prev. de art. 48 C. pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale), luare de mită prev. de art. 289 C. pen., cu aplic. art. 35 C. pen. (2 acte materiale), în condițiile art. 5 și art. 38 C. pen.

– S.C. Y. S.R.L., pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), în condițiile art. 5 și art. 38 C. pen.

Prin decizia penală nr. 122/A din data de 9 aprilie 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală, în dosar nr. x/2014, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, și de inculpații DD., EE., Q., R., C., A., AA., P., S., M., S.C. Y. S.R.L. – prin reprezentant legal FF., împotriva sentințelor penale nr. 209/F din 14 noiembrie 2017, nr. 25/F din 6 februarie 2018 și nr. 104/F din 30 mai 2018 pronunțate de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarele nr. x/2014, nr. y/2016* și, respectiv, nr. x/2017, privind și pe intimații inculpați O., GG., N., HH., II., JJ., V., KK., T., Z., LL., MM., S.C. X. S.R.L. – prin reprezentant legal NN., S.C. CC. S.R.L. – prin administrator judiciar OO. SPRL, U., L. și K..

Au fost desființate în totalitate sentințele penale atacate și s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță, respectiv Curtea de Apel București.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, sub nr. x/2014.

La data de 27 ianuarie 2022 instanța de fond, a procedat potrivit dispozițiilor art. 250^2 C. proc. pen., la verificarea subzistenței temeiurilor care au determinat luarea măsurilor asiguratorii față de inculpați.

În baza Ordonanței nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând inculpatului A., s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de către ofițerii de poliție judiciară delegați cu privire la următoarele bunuri:

– autoturism marca x, cu serie șasiu x, cu nr. de înmatriculare AR11VUR, deținut de către inc. A.;

– autoturism marca x, cu serie șasiu x, cu nr. de înmatriculare x, deținut de către inc. A.;

– imobilul situat în loc. Micalaca, jud. Arad, înscris în cartea funciară nr. x UAT Arad, proprietar inc. A..

În baza procesului-verbal de efectuare a percheziției domiciliare din data de 12.03.2014, s-a ridicat suma de 8.000 RON, depusă ulterior la I. Lipscani în contul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În baza Ordonanței nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani aflate în/și cu care vor fi alimentate conturile inculpatului A., B. S.A. a instituit măsura asiguratorie mai sus menționată.

La data de 17.12.2014, inculpaul A. a solicitat instanței de judecată ridicarea sechestrului instituit asupra conturilor bancare, motivând că în situația contrară nu își poate încasa drepturile salariale.

Prin încheierea din data de 12.12.2014, pronunțată în dosarul nr. x/2014 a Curții de Apel București, secția a II-a penală s-a dispus ridicarea parțială a măsurii asigurătorii cu privire la 2/3 din sumele care provin din salarii, virate în contul bancar deschis la B..

În baza Ordonanței nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aparținând suspectei C., s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de către ofițerii de poliție judiciară delegați cu privire la următoarele bunuri:

– teren intravilan situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 316 mp și construcțiile aferente, respectiv casă de locuit P+1E și anexe P+1E, nr. cadastral x, carte funciară nr. x;

– teren situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 1189 mp și construcțiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x;

– teren situat în mun. Piatra-Neamț, str. x, jud. Neamț, în suprafață de 1219 mp și construcțiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x

Valoarea bunurilor sechestrate a fost evaluată la 868.700 RON inclusiv TVA, conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de susnumita în anul 2006.

Prin ordonanța nr. 100/D/P/2014 din data de 11.11.2014 a fost instituită măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani aflate în/și cu care vor fi alimentate conturile inculpatei S.C. Y. S.R.L., deschise la J., E. S.A., I. S.A., G. S.A., B. S.A., F..

Urmare a măsurii asigurătorii dispuse în cauză, unitățile bancare au comunicat disponibilul existent în conturile bancare, după cum urmează: E. S.A. (total 515,40 RON); B. S.A. (13,71 RON); F. (total 27.112,23 RON); G. S.A. (560,77 RON)

De asemenea a fost instituită poprirea asupra conturilor deschise de către S.C. Y. S.R.L. la H., disponibilul aflat la momentul instituirii măsurii asigurătorii fiind de 600.461 RON.

Potrivit dispozițiilor art. 250^2 C. proc. pen. (text de lege introdus, începând cu data de 28 februarie 2021, prin Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 18 februarie 2021.) „în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menținerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menținerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 și 250^1 aplicându-se în mod corespunzător”.

Înalta Curte reamintește că măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin inculpatului sau părții responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.

Potrivit art. 249 din C. proc. pen.:(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune.

(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.

(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.

(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.

(4^1) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.

(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a acestora.

(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară și al judecății, și la cererea***) părții civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi și părții civile.

Din interpretarea dispozițiilor legale evocate rezultă că, în principiu, luarea măsurilor asigurătorii este condiționată de constatarea prealabilă a necesității instituirii lor în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, principiu care guvernează, de altfel, toate măsurile procesuale. Totodată, dispunerea măsurilor asigurătorii trebuie să satisfacă și cerința proporționalității acestora cu scopul urmărit prin dispunerea lor și cu valoarea estimată a sumelor a căror recuperare este garantată prin intermediul acestei categorii de măsuri.

Prin Decizia nr. 629 din 8 octombrie 2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 20 noiembrie 2015), Curtea Constituțională a stabilit că „sechestrul este o măsură asiguratorie de drept penal, iar nu o sancțiune penală, care poate fi dispusă împotriva persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, dar nu ca o consecință a răspunderii penale, nedepinzând de gravitatea faptei săvârșite, neavând așadar caracter punitiv, ci eminamente preventiv”.

Totodată, prin Decizia nr. 10 din 14 ianuarie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016) Curtea Constituțională a reținut că „instituirea unor măsuri cu caracter provizoriu și preventiv în vederea împiedicării distrugerii, sustragerii sau înstrăinării unor bunuri care au legătură cu săvârșirea unei infracțiuni nu este de natură a încălca prezumția de nevinovăție a proprietarului sau posesorului acestora, prezumție care subzistă până la constatarea vinovăției acestuia printr-o hotărâre judecătorească definitivă”.

Susținerile inculpaților C., A. și S.C. Y. S.R.L., potrivit cu care trecerea unei perioade semnificative de timp nu mai justifică menținerea acestei măsuri sunt nefondate.

Înalta Curte constată că presupusele prejudicii nu au fost recuperate și nu s-a depășit un termen rezonabil de desfășurare a procedurilor judiciare, având în vedere complexitatea mare a cauzei determinată de numărul de persoane implicate, durata activității infracționale, activitatea infracțională presupus a fi fost desfășurată, materialul probator administrat și care se impune a fi readministrat, aspecte în raport de care se apreciază că nu a fost încălcat art. 1 Protocol nr. 1 din CEDO.

S-a reținut că măsurile asigurătorii sunt necesare pentru a garanta repararea eventualele pagube produse prin infracțiune și sunt luate asupra bunurilor inculpaților, până la concurența valorii probabile a presupuselor pagube.

Mai mult, Înalta Curte constată că inculpații sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni pentru care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

În ce privește existența unui pericol concret de ascundere, distrugere, înstrăinare sau sustragere de la urmărire a bunurilor care pot servi la repararea pagubei, acesta poate rezulta, în aprecierea instanței nu doar dintr-un element faptic punctual ci și dintr-un ansamblu de indicii, care apreciate global conturează o stare de pericol concret și de risc al unei viitoare insolvabilități autocreate de debitor în vederea sustragerii de la repararea pagubei, cu atât mai mult cu cât, urmare a caracteristicilor procedurii judiciare, mai sus enunțate, este cert că va exista un interval mai mare de timp până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

În fine, examinând critica inculpaților C. și S.C. Y. S.R.L. în sensul că încheierea din data de27 ianuarie 2022, nu respectă cerința motivării, din analiza conținutului încheierii, Înalta Curte constată că aceasta cuprinde atât argumentele de fapt, cât și de drept pe care s-a întemeiat judecătorul și conferă suficiente elemente pentru a putea face obiectul cenzurii, sub aspectul legalității și temeiniciei acesteia.

Pentru considerentele expuse în temeiul art. 425^1, raportat la art. 250^1 C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de inculpații C. și A..

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestarorii C. și A. vor fi obligați la plata sumei de câte 100 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul inculpat A., în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Referitor la contestația formulată de inculpata S.C. Y. S.R.L.;

Din actele dosarului, Înata Curte constată că, la data de 17.11.2014, S.C. Y. S.R.L. Dumbrava Roșie, prin reprezentantul său, a formulat cerere prin care a solicitat procurorului de caz să fie ridicată poprirea asupra tuturor conturilor asupra cărora s-a luat măsura asigurătorie, în special asupra contului în valută deschis la J. arătând că nu mai poate fi efectuată plata către furnizorii externi.

Prin Ordonanța nr. 100/D/P/2014 din data de 17.11.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, s-a dispus ridicarea popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON și valută aparținând S.C. Y. S.R.L., deschise la J..

Pentru a dispune astfel procurorul de caz a motivat că această măsură se impune pentru a nu impieta asupra derulări normale a activității societății comerciale, care presupune și efectuarea unor plăți externe, ținând seama că, în conturile de RON nu se mai afla la acel moment disponibil bănesc.

Prin urmare, Înalta Curte constată că în mod greșit Curtea de Apel București a menținut prin încheierea din data de 27 ianuarie 2022, măsura asiguratorie și asupra conturilor în RON și valută deschise de inculpata S.C. Y. S.R.L., la J..

Prin urmare, Înalta Curte va admite, în parte, contestația formulată de inculpata S.C. Y. S.R.L. împotriva încheierii din data de 27 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014 (dosar nr. x/2014).

Va desființa, în parte, încheierea din data de 27 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul nr. x/2014(dosar nr. x/2014), numai cu privire la S.C. Y. S.R.L. și rejudecând:

Va înlătura dispoziția instanței de fond privind menținerea măsurii asigurătorii a popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON și valută deschise la J..

Se vor menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate.

Sursa informației: www.scj.ro.

Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și imobile care aparțin inculpatului sau părții responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune was last modified: octombrie 31st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.