Cuvinte-cheie "Evaziune fiscala"

 • Infracțiuni de evaziune fiscală. Impunerea obligativității verificării periodice a subzistenţei temeiurilor care au fost avute în vedere la luarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii

 • Neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Încetarea procesului penal faţă de inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale

 • Autoritatea de lucru judecat a instanței penale în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o

 • Infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la înșelăciune. Dispunerea luării măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile

 • Dispunerea executării mandatului european de arestare. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă

 • Criticarea modalității de sancţionare a infracţiunii de evaziune fiscală pentru care s-a dispus condamnarea inculpaţilor. Recurs respins ca nefondat

 • Necesitatea măsurilor asigurătorii. Garantarea reparării eventualelor pagube produse prin infracţiune

 • Evaziune fiscală. Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

 • Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune

 • Infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Acoperirea integrală a prejudiciului produs prin comiterea faptei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice