Cuvinte-cheie "Evaziune fiscala"

 • Necesitatea măsurilor asigurătorii. Garantarea reparării eventualelor pagube produse prin infracţiune

 • Evaziune fiscală. Evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale

 • Măsurile asigurătorii. Măsuri procesuale cu caracter real care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune

 • Infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Acoperirea integrală a prejudiciului produs prin comiterea faptei

 • Reaprecierea materialului probator. Stabilirea unei situaţii de fapt pe baza căreia să se concluzioneze că fapta nu este prevăzută de legea penală. Respingerea recursului ca nefondat

 • Critici privind greşita nereţinere, de către instanţa de apel, a dispoziţiilor pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile în care obligaţia principală, constând în valoarea prejudiciului produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, a fost achitată. Recurs în casație respins ca nefondat

 • Obligaţia procedurală pozitivă de verificare periodică a legalităţii şi temeiniciei măsurii asiguratorii. Ideea de risc a măsurilor asigurătorii care se pot modifica odată cu trecerea timpului în cursul procesului penal

 • Prejudiciu cauzat statului prin infracţiunea de evaziune fiscală. Poprirea sumelor de bani datorate părţii responsabile civilmente. Admiterea contestaţiei formulate

 • Infracţiunea de eliberare pentru consum, deţinere în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice. Stabilirea conpetenței de soluționare a cauzei

 • Obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit și accesorii aferente. Respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în recurs de către intimata-reclamantă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice