Cuvinte-cheie "Evaziune fiscala"

 • Obligaţia procedurală pozitivă de verificare periodică a legalităţii şi temeiniciei măsurii asiguratorii. Ideea de risc a măsurilor asigurătorii care se pot modifica odată cu trecerea timpului în cursul procesului penal

 • Prejudiciu cauzat statului prin infracţiunea de evaziune fiscală. Poprirea sumelor de bani datorate părţii responsabile civilmente. Admiterea contestaţiei formulate

 • Infracţiunea de eliberare pentru consum, deţinere în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice. Stabilirea conpetenței de soluționare a cauzei

 • Obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit și accesorii aferente. Respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în recurs de către intimata-reclamantă

 • Infracţiunea de evaziune fiscală. Soluţionarea cauzei în primă instanţă, în procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii

 • Critici privind greşita aplicare a normelor de drept material referitoare la determinarea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în cazul stabilirii răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a unei persoane care a cauzat alteia un prejudiciu

 • Excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire. Dezbateri limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare vizând infracţiunile de evaziune fiscală. Aplicarea prevederilor Legii privind „mica reformă”

 • Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

 • Infracţiunea de evaziune fiscală. Achitarea prejudiciului până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Cerere privind înlocuirea pedepsei închisorii cu pedeapsa amenzii, cu consecinţa punerii în libertate a persoanei condamnate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice