Cuvinte-cheie "Evaziune fiscala"

  • Excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire. Dezbateri limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare vizând infracţiunile de evaziune fiscală. Aplicarea prevederilor Legii privind „mica reformă”

  • Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

  • Infracţiunea de evaziune fiscală. Achitarea prejudiciului până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Cerere privind înlocuirea pedepsei închisorii cu pedeapsa amenzii, cu consecinţa punerii în libertate a persoanei condamnate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiunea de spălare a banilor. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune civilă. Evaziune fiscală. Achitare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Prejudiciu cauzat bugetului statului. Achitare. Nesoluționarea laturii civile în cadrul procesului penal. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Principiul disponibilității

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Cauza specială de reducere a limitelor speciale de pedeapsă prevăzută de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005